TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVnt8_Jpm7n3IWrKXXeAEKYcWpMfXDDS2dg63TL4qcc_I


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Besnili Z. N. (2019). Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: Zeynep Nur Besnili


Yıl: 2019


Kaynak Adı: Okul Öncesi Akran Zorbalığı Ölçeği Öğretmen Formu: Bir ölçek geliştirme çalışması.


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Gaziantep Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Zeynep Nur Besnili


Ölçülen Özellikler: Akran Zorbalığı, Okul Öncesinde Akran Zorbalığı


Alt Boyutlar: Fiziksel/İlişkisel Zorbalık, Sözlü Zorbalık


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Ölçek 14 madde iki faktörlü yapıdadır.
Fiziksel/İlişkisel Zorbalık (12m): Sınıf arkadaşını/arkadaşlarını itmek, tokatlamak, yumruklamak, çimdiklemek ya da tekmelemek.
Sözlü Zorbalık (1m): Sınıf arkadaşına/arkadaşlarına sözlü olarak gözdağı vermek.


Kimlere Uygulanabilir: Okul öncesi Çocukların Öğretmenleri


Derecelendirme: 5'li Likert (0=hiç, 1=nadiren, 2=bazen, 3=sıklıkla ve 4=her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 56 arasında değişmektedir.


Geçerlik:

AFA sonucunda ölçek 14 maddeden oluşan iki faktöre indirgenmiştir.Doğrulayıcı faktör analizi ile iki faktörlü yapı sınanmış ve sınanan modelin kabul edilebilir uyum endekslerine sahip olduğu saptanmıştır.


Güvenirlik:

Ölçeğin AFA ve DFA grubuna ait güvenirlik analizi yapılmıştır. AFA ve DFA grbuna ait madde toplam iç tutarlılığın her iki grup için .88 olduğu görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi