TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Morisky Tedavi Uyum Ölçeği (MTUÖ)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgkjg7MPgJvdgivNRKd5SSQrIlblhSP4TTkXHQbzv7ezG


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

20 Psikiyatri /Klinik Psikoloji » 240 Diğer Psikolojik Bozukluklar


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Bahar, G. (2013). İki uçlu bozukluk tanısı almış hastalarda Morisky Uyum Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması ve duygudurum düzenleyici kullanan hastaların kan düzeyi ölçümleri ile tedaviye uyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.


Geliştiren/Uyarlayan: Güven Bahar


Yıl: 2013


Kaynak Adı: İki uçlu bozukluk tanısı almış hastalarda Morisky Uyum Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması ve duygudurum düzenleyici kullanan hastaların kan düzeyi ölçümleri ile tedaviye uyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Gaziantep Üniversitesi


Enstitü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Güven Bahar


İletişim: gbahar@gantep.edu.tr


Güvenirlik:

Test-tekrar test analizi sonucunda maddelerde pozitif yönde güçlü korelasyon saptanmıştır (p<0.001). Bu durum ölçeğin toplam varyans oranının yeterli bir değere sahip olduğunu göstermektedir. 4 madde üzerinden yapılan toplam güvenirlik testi sonucunda iç tutarlılık/güvenirlik katsayısı cronbach α=0.625 olarak oldukça güvenilir düzeyde bulunmuştur. Sonuçlarımız orijinal MTUÖ değerleriyle uyum göstermektedir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi