TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYrGE3sDG8Q8NJk_LRf5QHWCnRrEOHOpUobtF2LooL0le


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 145 Aile İlişkileri, Ebeveynlik ve Aile Danışmanlığı


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Kaya, İ. (2010). Anne-babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği'nin geliştirilmesi: Psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.


Geliştiren/Uyarlayan: İdris Kaya


Yıl: 2010


Kaynak Adı: Anne-babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği'nin geliştirilmesi: Psikometrik özelliklerinin incelenmesi


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Gaziantep Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Gaziantep


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: İdris Kaya


Ölçülen Özellikler: Anne Baba Düşünceleri


Alt Boyutlar: Beklentiler, Mükkemmeliyetçilik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

29 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Beklentiler(17 m): Çocuğumun herhangi bir konuda benimle aynı fikirde olmamasına katlanamam.
Mükemmeliyetçilik(12 m): Her zaman mükemmel bir anne baba olmalıyım.


Kimlere Uygulanabilir: Anne-Babalar


Derecelendirme: 5’li Likert (1=tamamen katılıyorum – 5=hiç katılmıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Mükemmeliyetçilik alt boyutunda alınabilecek en yüksek puan 60, en düşük puan 25’tir.
Beklentiler alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 74, en düşük puan 19’dur.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçek alt boyutlar bazında değerlendirilebilen bir araç olup, her bir alt boyuttan alınabilecek yüksek puan o alt boyuta ilişkin yüksek akılcı olmayan inanca işaret eder.


Geçerlik:

Ölçeğinin deneme formunun uygulandığı örneklemin KMO değeri .93, Bartlett testi ise anlamlıdır. Elde edilen bu bulgular, verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.


Güvenirlik:

Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında, Beklentiler alt boyutunun test-tekrar test güvenirlik katsayısı .84 ve Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .89 bulunurken, Mükemmeliyetçilik alt boyutunun test-tekrar test güvenirlik katsayısı .80, Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ise .86 bulunmuştur. Elde edilen bulgular, Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği’nin anne-babaların çocuk yetiştirme ve anne baba olmaya ilişkin akılcı olmayan inançlarını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu göstermiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi