TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algısal Öğrenme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Önder, F. (2012). İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.


Geliştiren/Uyarlayan
Fatih Önder


Yıl
2012


Kaynak Adı
İşbirlikli gruplarda öğrenme stillerinin fizik dersi başarısı ile hatırda tutma düzeyine etkisinin incelenmesi


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiPtbleNs3i4cm7N3oZg_hbYyWOKLts7g3o4pfgGEJjJv


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Fatih Önder


İletişim
f.onder@mynet.com


Ölçülen Özellikler
Algısal Öğrenme Stilleri


Alt Boyutlar
Görsel öğrenme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt faktör ve 15 madde
Görsel öğrenme(5m):Şekil bulunmayan problemleri anlamakta zorlanırım.
İşitsel öğrenme(5m):Bir problemini anlamam için sözel olarak duymam yeterli olur.
Hareketsel öğrenme(5m):Bana görev verilmemiş olsa da deney düzeneğini kurmak için hemen harekete geçerim.


Kimlere Uygulanabilir
Öğrencilere


Derecelendirme
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 15 ile 75 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.


Geçerlik

AÖSÖ için üç faktörlü yapı test edildiğinde χ2=191.91, sd=87, χ2/sd=2.2, TLI=.89, CFI=.91 ve RMSEA=.07 olarak belirlendi. Analiz sonunda model için oluşturulan düzeltme indisleri incelendiğinde 4.ve 11. maddelerin hata varyanslarının ilişikli olduğu görülerek, modelde her iki maddenin hata varyansı ilişkilendirildi. Bu yapı için tekrar DFA uygulandığında, χ 2 =174.283, sd=86, χ2 /sd=2.0, TLI=.91, CFI=.92 ve RMSEA=.06 olarak belirlendi. DFA sonunda elde edilen bulgular AÖSÖ için AFA ile belirlenen üç faktörlü yapının veri seti ile yeterli düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır.


Güvenirlik

Güvenirlik çalışmasının yapılabilmesi için, Buca Eğitim Fakültesinde Fizik Öğretmenliği (n=100), Fen Bilgisi Öğretmenliğinde (n=81) ve İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde (n=170) öğrenim görmekte olan 351 öğrenciye uygulandı. Uygulama sonucu elde edilen veriler kullanılarak ölçeğin faktör çözümlemesi yapıldı ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları hesaplandı.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi