TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Bireysel Afet Direnci Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Şen, G. (2022) Toplumda suç korkusu ve sosyal sermaye dinamikleri açısından afet direnci: Burdur-Antalya kent merkezi örneği (Tez No. 708679) (Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

 


Geliştiren/Uyarlayan
Gülhan ŞEN


Yıl
2022


Kaynak Adı
Toplumda Suç Korkusu ve Sosyal Sermaye Dinamikleri Açısından Afet Direnci: Burdur-Antalya Kent Merkezi Örneği


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. İzin için ayrıca e-posta gönderilmesine gerek yoktur.


Sorumlu Yazar
Gülhan Şen


İletişim
gulhansen@mehmetakif.edu.tr


Ölçülen Özellikler
18 Yaş Üzeri Bireyler


Alt Boyutlar
Bilgi İle Başa Çıkma, Duygusal Başa Çıkma, Ortak Başa Çıkma, Tecrübe İle Başa Çıkma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları
Tecrübe ile Başa Çıkma
1.Geçmiş tecrübelerim afete karşı hazırlıklı olmamda yardımcı olur.
2.Bir afet sırasında nasıl tahliye yapılacağını bilirim.
3.Bir afet sırasında nasıl güvende kalınacağı hususunda, başkalarını eğitebilirim.
4.Afetler için hazırlanmış bir acil durum planım vardır
5.Bir afet durumuna karşı evimi nasıl hazır hale getireceğimi biliyorum.
6.Bir afet sırasında bilgi edinmenin çeşitli yollarını biliyorum.
7. Bir afet hakkında tam olarak nereden bilgi alacağımı biliyorum.
Bilgi ile Başa Çıkma
8.Bir afet esnasında bilgiye ulaşmak kolaydır.
9.Bir afet sırasında güncel bilgiyi nasıl edineceğimi biliyorum.
10.Bir afet sırasında güç kaynağım (telefon, internet vb.) olmasa bile bilgiye nasıl
ulaşacağımı biliyorum.
11.Bir afet durumuyla sakince başa çıkabilirim.
Ortak Başa Çıkma
12.Bir afet nedeniyle stres olduğumda başvurabileceğim arkadaşlarım ve ailem vardır.
13.Bir afet sırasında bilgi almak için gidebileceğim arkadaşlarım ve ailem vardır.
14.Bir afet sırasında arkadaşlarımın ve (veya) ailemin yakınında olmak beni
sakinleştirir.
15.Bir afet sırasında arkadaşlarımın ve (veya) ailemin yanında olmak beni güvende
hissettirir.
16.Bir afet sırasında bana duygusal destek sağlayabilecek başka kişiler bulunmaktadır.
Duygusal Başa Çıkma
17.Bir afet sırasında panik olmuş hissederim.
18.Bir afet sırasında aşırı tepki gösteririm.
19.Bir afet sırasında ruh halimde ciddi bir değişiklik gözlemlerim.


Kimlere Uygulanabilir
18 yaş üstü bireyler


Derecelendirme
5’li Likert tipi (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
Ölçekte sadece aşağıdaki maddelere ters kodlama yapılmalıdır.
Duygusal Başa Çıkma
17.Bir afet sırasında panik olmuş hissederim.
18.Bir afet sırasında aşırı tepki gösteririm.
19.Bir afet sırasında ruh halimde ciddi bir değişiklik gözlemlerim.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik
-

Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi