TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Orijinal Ölçek Yıl Yıllar: 2013

51 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Agorafobi Ölçeği

Aydın, O., Çöldür, E. Ö., & Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Agorafobi Ölçegi Türkçe Formunun geçerliligi ve güvenilirligi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Suppl.2), 24-30. doi: 10.5455/apd.240408

Aile Rol Performansı Ölçeği

Akın, A. ve Uğur, E. (2014). Aile Rol Performansı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, 4(2), 125-133.

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği- Kısa Form

Noyan, C. O., Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.

Alkol Bağımlısı Erkek Hastalarda Aşerme Tipoloji Ölçeği

Evren, C., Umut, G., Agachanli, R., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Validation study of the Turkish version of the Craving Typology Questionnaire (CTQ) in male alcohol-dependent patients. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(3), 219-226. doi: 10.5350/DAJPN2016290303

Bağımsız Öğrenme Farkındalığı Envanteri

Sökmen, Y., Taş, Y., Yeşilyurt, S. ve Nalçacı, A. (2017). Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study. İlköğretim Online, 16(1), 114-128.

Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu

Tamam, L., Güleç, H. ve Karataş, G. (2013). Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu (Bıs-11-Kf) Türkçe uyarlama çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 130-134. doi: 10.4274/npa.y 6296

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği-Türkçe Versiyonu (BESÖY-TR)

Şahin, E. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe uyarlaması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum.

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği

Ergün, E., & Koçak Usluel, Y. (2015). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenci Bağlılık Ölçeği:Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 20-33.

Cinsel Kompülsiyon Ölçeği

Akın, A. ve Çelik, E. (2015). Cinsel Kompülsiyon Ölçeği’nin uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 617-629.

Çocuğa Uyarlanan Total Nöropati Ölçeği

Çeltik, E. (2022) Çocuğa Uyarlanan Total Nöropati Ölçeği’nin kemoterapi alan çocuklarda geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tez No. 714470) [ Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği

Şimşek, A. H. (2017).Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (13), 395-408.

Çocukların Ses Hanikap İndeksi

Özkan, E. T., Tüzüner, A., Çiyiltepe, M., Balo, E., Korkmaz, M. Ö., & Çağli, A. (2017). Reliability and validity of the Turkish Children's Voice Handicap Index-10 (TR-CVHI-10). International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 131-134. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2017.03.015

Deneye İlişkin Özyeterlik Ölçeği

Yılmaz, M. (2018). Deneye İlişkin Özyeterlik Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 475-486. doi:10.24106/kefdergi.389809

Depresyon Ölçeği

Sücüllüoğlu-Dikici, D., Aşçıbaşı, K., ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(Ek sayı.2, 51-56. doi: 10.5455/apd.238150

Derse İlgi Ölçeği

Akın, A., Uğur, E. ve Akın, Ü (2014). Derse İlgi Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1471-1480.

Diş Hekimliği Uygulamalarına İlişkin Bilişler Ölçeği (DBÖ)

Alçalar, N., Köseoğlu, B.G. ve Bahadır, G. (2013). Diş Hekimliği Uygulamalarına Yönelik Bilişler Ölçeği- DBÖ: Üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21(3), 293-298.

Doğayla İlişkili Olma (DİO-6) Ölçeği

Sarıçam, H., Şahin, S. H., & Soyuçok, E. (2015). Doğayla ilişkili olma ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 4, 38-57. Doi: 10.17360/UHPPD.2015414021

Dönüşümcü Öğretim Ölçeği

Yıldırım S., Yüksel, Y., Bilgin, E., Yıldız, A., Akyar, Ö. Y. ve Koruç, Z. (2019). Dönüşümcü Öğretim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 191-204. doi: 10.9779/pauefd.456975

DSM-5 Anksiyöz Distres Değerlendirme Ölçeği (ADDÖ)

Mısır, E., & Hacımusalar, Y. (2020). DSM-5 Anksiyöz Distres Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun majör depresif bozukluk için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21, 21-28. doi:10.5455/apd.105150

DSM-5 Düzey 2 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği 11-17 Yaş Çocuk Formu

Sapmaz, S. Y., Erkuran, H. Ö., ve Aydemir, Ö. (2017). DSM-5 Düzey 2 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18, 107-113. doi: 10.5455/apd.231584

E-Mağduriyet Ölçeği

Gençdoğan, B. ve Çikrıkci, Ö. (2015). E-Zorbalık ve E-Mağduriyet Ölçeğinin Türkçe formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 359-373.

E-Zorbalık Ölçeği

Gençdoğan, B. ve Çikrıkci, Ö. (2015). E-Zorbalık ve E-Mağduriyet Ölçeğinin Türkçe formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 359-373.

Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği

Çelik, E. (2015). Ergenler için Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği’nin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 42-51. http://dx.doi.org/ 10.19126/suje.52806

Fi̇zi̇k Öz-Yeterli̇li̇k Ölçeği̇

Alpaslan, M. M. ve Işık, H. (2016). Fi̇zi̇k Öz-Yeterli̇li̇k Ölçeği̇ni̇n geçerli̇li̇ği̇ ve güveni̇rli̇li̇ği̇. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 111-122.

Gebelik Semptom Envanteri

Can-Gürkan, Ö. ve Ekşi-Güloğlu, Z. (2018). Gebelik Semptom Envanteri’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. doi: 10.31067/0.2019.162.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi