TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Diş Hekimliği Uygulamalarına İlişkin Bilişler Ölçeği (DBÖ)

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 630 Diş Hekimliği


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Alçalar, N., Köseoğlu, B.G. ve Bahadır, G. (2013). Diş Hekimliği Uygulamalarına Yönelik Bilişler Ölçeği- DBÖ: Üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21(3), 293-298.


Geliştiren/Uyarlayan
Banu Gürkan Köseoğlu, Güler Bahadır, Nilüfer Alçalar


Yıl
2013


Kaynak Adı
Diş Hekimliği Uygulamalarına Yönelik Bilişler Ölçeği- DBÖ: Üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi


Cilt
21


Sayı
3


Sayfa Aralığı
293-298


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Nilüfer Alçalar


İletişim
nilufer.alcalar@istanbul.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Diş anksiyetesi


Kimlere Uygulanabilir
Öğrenci Grubu


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması

Toplam puan değeri 20–80 arasında değişir. Ölçekten alınan yüksek puanlar yüksek kaygı düzeyini gösterir.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

DBÖ’nün Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışmas- ının yapılabilmesi için, ölçeği geliştiren De Jong’dan kullanım izni alındı. Daha sonra bir ölçek uyarlama çalışmasında izlenmesi gereken belirli aşamalar ölçüt olarak alındı.22 Çeviri, performans eğitimi, pilot çalışma ve geçerlilik-güvenirlik uygula-ması aşamaları yapıldı. İngilizceyi iyi derecede bilen beş çevirmen birbirinden bağımsız olarak ölçek maddelerini Türkçeye çevirdi. Bu çeviriler toplandı ve araştırmacılar tarafın- dan her maddenin çevirisi yeniden gözden geçirildi ve her madde için o maddeyi en iyi temsil ettiği düşü- nülen çeviri kabul edildi. Türkçeye çevrilmiş olan form iki dili de (İngilizce ve Türkçe) iyi bilen iki kişi tarafın- dan tekrar İngilizceye çevrildi. Türkçe’den tekrar İngilizceye çevrilen ölçeğin her maddesi asıl İngilizce formu ile karşılaştırıldı, aslına uymayan ifadeler tekrar gözden geçirildi.


Geçerlik

DBÖ’nün iç tutarlılığına bakıldı.


Güvenirlik

Cronbach alpha güvenirlik katsayısı DBÖ-F için 0,98 ve DBÖ-B için 0,88 olarak bulundu. Cronbach alpha güvenirlik katsayısına bakıldığında bu ölçeğin iç tutarlılık açısından kabul edilebilir bir düzeyde bir ölçüm aracı olduğu görülmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Dental Cognitions Questionnaire-Dcq: A Study Of Reliability And Validity On University Students


Orijinal Ölçek Yıl
2013


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi