TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210


Geliştiren/Uyarlayan
A. Tamer Aker, Aslı Yeşil, Cumhur Amasyalı, Fatih Er, Nesligül Nihal Olgun, Ümit Ergün


Yıl
2010


Kaynak Adı
Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması


Dergi
Nöropsikiyatri Arşivi


Cilt
47


Sayı
2


Sayfa Aralığı
111-117


Link:
http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/397/buyuk/111-117.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


DOI
http://dx.doi.org/10.4274/npa.5210


Sorumlu Yazar
Aslı Yeşil


İletişim
yesilasli8@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
Çalışanlarda Yaşam Kalitesi


Alt Boyutlar
Eşduyum Yorgunluğu, Mesleki Tatmin, Tükenmişlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut ve 30 madde
Mesleki Tatmin (10 m)
Tükenmişlik (10 m)
Eşduyum Yorgunluğu (10 m)


Kimlere Uygulanabilir
Çalışan Yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (0=Hiçcie zaman, 5=Her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 0 ile 150 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmaktadır (1, 4, 15, 17 ve 29.maddeler).


Ölçek Değerlendirmesi

Birinci alt ölçekten alınan yüksek puan, yardım eden olarak memnuniyet veya tatmin duygusunun düzeyini gösterir. İkinci alt ölçekten alınan yüksek puan tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Üçüncü alt ölçekten alınan yüksek puan stres düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.


Geçerlik

Mevcut literatürde eflduyum yorgunluğunu (Compassion fatigue), mesleki tatmini( compassion satisfaction) ölçen bir ölçme aracına rastlanılmadığı için eflduyum yorgunlu
ğu ve mesleki tatmin sonucu oluşabilecek durumları tespit etmek için kullanılan ölçeklerle ilişkisi ölçülmüştür. ÇYKÖ’nün
Tükenme ve Kısa Belirti Envanteriyle (.39-.40) dışsal geçerlilik
açısından da yeterli olduğunu düşündürmektedir.


Güvenirlik

ÇYKÖ’nün Cronbach’s Alfa değeri: 0.848 olarak hesaplanmıştır. Mesleki tatmin alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri:
0.819’dur. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa değeri: 0.884’tür. Tükenmişlik alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri: 0.622’dir. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa
değeri: 0.575’dir. Eşduyum yorgunluğu alt ölçeğinin Cronbach’s
Alfa değeri: 0.835’dir. Maddelerin standardizasyonu esas alınarak hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri: 0.841’dir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Professional Qualitiy of Life Scale


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Stamm, B. H. (2005). The ProQOL Manual. Retrieved from http://compassionfatigue.org/pages/ProQOLManualOct05.pdf


Orijinal Ölçek Yazarlar
Beth Hudnall Stamm


Orijinal Ölçek Yıl
2005


Orijinal Ölçek Link:
http://compassionfatigue.org/pages/ProQOLManualOct05.pdf


Orijinal Ölçek DOI
http://dx.doi.org/10.4274/npa.5210


Orijinal Ölçek Cilt
47


Orijinal Ölçek Sayı
2


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
111-117


Orijinal Ölçek Geçerlik

Mevcut literatürde eflduyum yorgunluğunu (Compassion fatigue), mesleki tatmini( compassion satisfaction) ölçen bir ölçme aracına rastlanılmadığı için eflduyum yorgunlu
ğu ve mesleki tatmin sonucu oluşabilecek durumları tespit etmek için kullanılan ölçeklerle ilişkisi ölçülmüştür. ÇYKÖ’nün
Tükenme ve Kısa Belirti Envanteriyle (.39-.40) dışsal geçerlilik
açısından da yeterli olduğunu düşündürmektedir.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

ÇYKÖ’nün Cronbach’s Alfa değeri: 0.848 olarak hesaplanmıştır. Mesleki tatmin alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri:
0.819’dur. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa değeri: 0.884’tür. Tükenmişlik alt ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri: 0.622’dir. Maddelerinin standardizasyonu esas alınarak hesaplandığında Cronbach’s Alfa
değeri: 0.575’dir. Eşduyum yorgunluğu alt ölçeğinin Cronbach’s
Alfa değeri: 0.835’dir. Maddelerin standardizasyonu esas alınarak hesaplanan Cronbach’s Alfa değeri: 0.841’dir.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi