TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Orijinal Ölçek Yıl Yıllar: 2000

33 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Üyeleri Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirme Envanteri

Cingil, D., & Gözüm, S. (2008). Yaşlı bireyler için ‘Aile Üyeleri Tarafından Verilen Bakımı Değerlendirme Envanteri’nin geçerlilik ve güvenirliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1(1), 5-18.

Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği

Gültekin, Z., ve Sayıl M. (2005). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği geliştirme çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 8(15), 47-61.

Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği (YSVQ)

Gürpınar, B., Toprak, S., Ayvalı, M., ve Whitehead, J. (2018). Beden eğitimi ve sporda değerler ve değer distemi: Altyapı sporlarında değerler ölçeğinin Türkçeye uyarlanması için genç Türk sporcu öğrencilerle bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2117-2126. doi:10.24106/kefdergi.2512

Bakıcı İyilik Ölçeği

Demirtepe, D. ve Bozo, Ö. (2009). Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 12(23), 28-37.

Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeği

Ekici, G. (2009). Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.

Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği

Horzum, M. B. ve Çakır, Ö. (2009). Çevrim Içi Teknolojilere Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1327-1356.

Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi

Fis, N. P., Arman, A., Ay, P., Topuzoglu, A., Güler, A. S., Imren, S. G., ... & Berkem, M. (2010). Çocuk Uyku Aliskanliklari Anketinin Türkçe geçerliligi ve güvenilirligi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(2), 151-160.

Doğum Tutum Ölçeği

Dönmez, S., Dağ, H., Çelik, N., Yeniel, Ö. A., & Kavlak, O. (2014). Doğum Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. J Clin Obstet Gynecol, 24(4), 212-218.

Durumsal Güdülenme Ölçeği

Kazak Çetinkalp, Z. (2010). Durumsal Güdülenme Ölçeği (Situational Motivation Scale-SIMS)’nin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2(2), 86-94.

Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği

Tekinarslan, E. (2008). Eğitimci Envanteri için Temel Teknoloji Yeterlikleri Ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 186-205.

Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (ESKÖ)

Aydın, A. ve Tekinsav-Sütcü, S. (2007). Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) geçerlilik ve güvenirliliğinin incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(2), 79-89.

Erken Çocukluk Envanteri- 4 Ebeveyn Formu (EÇE-4:EF)

Başgül, Ş. S., Etiler, N., Coşkun, A., Karakaya, I. ve Ağaoğlu,B. (2009). Erken Çocukluk Envanteri-4 Ebeveyn Formu (EÇE-4: EF): Türkçe uyarlanmasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(2), 83-92.

Erteleyici Bilişler Ölçeği

Genç, A., ve Barut, Y. (2018, 25-27 Ekim). Erteleyici Bilişler Ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye.

Frontal Değerlendirme Bataryası

Tunçay, N. (2009). FAB (Frontal Assessment Battery) Testinin Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliği. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Güvenlik İklimi Ölçeği

Sakallı, A.E., Temur, S., Badem, M.A. & Karataş, E. (2022). Güvenlik İkliminin Güvenlik Performansına Olan Etkisi: Türkiye’deki Çalışanlar Arasında Bir Çalışma. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (33), 93-106. DOI: 10.31590/ejosat.1023484

Kaslı Olma Dürtüsü Ölçeği (KODÖ)

Selvi, K. ve Bozo, Ö. (2019). Kaslı Olma Dürtüsü Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne, 7(14), 68–82. doi: 10.7816/nesne-07-14-05

Kumara İlişkin Bilişler Ölçeği

Arcan, K.,& Karancı, A.N. (2015). Adaptation study of the Turkish version of the Gambling-Related Cognitions Scale (GRCS-T). Journal of Gambling Studies, 31(1), 211-224. doi: 10.1007/s10899-013-9414-5.

London Chest Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Met, S. (2009). Obstrüktif akciğer hastalarında London Chest Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin ve fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Maneviyat İfadeleri Envanteri

Şahin, R., Sarıkaya, Y. ve Baloğlu, M. (2017). Manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(28), 681-702.

Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeği

Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C., Soran, H. (2004). Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 260-267.

Öz Değerlendirme Sağlık Profili 2

Ersoy, O., Temel, Y., & Alptekin, K. (2018). Validity and Reliability of the Measure Yourself Medical Outcome Profile 2 (MYMOP2) Questionnaire Among Turkish Patients Having Anorectal Disorders. The Turkish Journal of Gastroenterology, 30(1), 28-32.  DOI: 10.5152/tjg.2018.17859

Ruhsal Esenlik Anketi 12

Sağduyu, A., Şentürk, V., Aydın, İ., ve Özel, S. (2003). Ruhsal Esenlik Anketi 12: Türkçe formun son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(4), 273-279.

Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği

Bilge, A. ve Çam O. (2008). Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(2), 91-96.

Takıma Psikolojik Bağlılık Ölçeği

Eskiler, E., Sarı, İ. ve Soyer, F. (2011). Takıma Psikolojik Bağlılık Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1428-1440.

Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği

Çalık, M., Akın, A., Özkaya, S., ve Demirbacak, H. Ş. (2018, 27-30 Nisan). Topluluk Önünde Konuşmaya Yönelik Öz-Açıklamalar Ölçeği Türkçe Formu: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması[Bildiri sunumu]. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi