TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 185 Sağlık Psikolojisi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Fis, N. P., Arman, A., Ay, P., Topuzoglu, A., Güler, A. S., Imren, S. G., ... & Berkem, M. (2010). Çocuk Uyku Aliskanliklari Anketinin Türkçe geçerliligi ve güvenilirligi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(2), 151-160.


Geliştiren/Uyarlayan: Ahmet TOPUZOĞLU, Ayşe ARMAN, Ayşegül Selcen GÜLER, Meral BERKEM, Neşe PERDAHLI FİŞ, Pınar Ay, Refika ERSU, Sebla GÖKÇE İMREN


Yıl: 2010


Kaynak Adı: Çocuk Uyku Aliskanliklari Anketinin Türkçe geçerliligi ve güvenilirligi/The validity and the reliability of Turkish Version of Children's Sleep Habits Questionnaire


Dergi: Anadolu Psikiyatri Dergisi


Cilt: 11


Sayfa Aralığı: 151-160


Sorumlu Yazar: Neşe PERDAHLI FİŞ


İletişim: nepfis@yahoo.com


Ölçülen Özellikler: Çocuk Uyku Alışkanlıkları


Alt Boyutlar: Başkalarıyla Yatma İhtiyacı, Gece Altını Islatma, Gündüz Uykululuğu, Parasomniler, Sabah Uyanma Şekli, Sabahları Zor Uyanma, Uyku Kaygısı, Uyku Miktarı, Uykuda Solunumun Bozulması, Uykunun Bölünmesi, Uykuya Geçiş


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Sabahları Zor Uyanma (4 m): Keyifsiz bir şekilde uyanır.

Uykunun Bölünmesi (5 m): Uykudan bir kereden fazla uyanır.

Uyku Anksiyetesi (3 m): Karanlıkta uyumaktan korkar.

Uykuda Solunumun Bozulması (3 m): Uyku sırasında sanki nefes alması duruyor gibidir.

Parasomni (3 m): Uyku sırasında huzursuzdur ve çok hareket eder.

Sabahları Uyanma Şekli (2 m): Sabahları kendiliğinden uyanır.

Uyku Süresi (3 m): Yeterli miktarda uyur.

Uykuya Geçiş (2 m): Yattıktan sonra 20 dakika içinde uykuya dalar.

Başkalarıyla Yatma İhtiyacı (2 m): Anne-babasının ya da kardeşinin yatağında uykuya dalar.

Güniçi Uykululuk (2 m): Televizyon seyrederken

Altını Islatma (2 m): Gece yatağını ıslatır.


Kimlere Uygulanabilir: Anne-Babalar


Derecelendirme: 3'lü likert (genellikle,bazen ve nadiren)


Ölçek Puanlaması:

1,2,3,10,11 ve 26. maddeler ters kodlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Toplamda elde edilen 41 puan kesim noktası olarak kabul edilmekte ve bunun üzerindeki değerler ‘klinik düzeyde anlamlı’ olarak değerlendirilmektedir.


Çeviri Süreci:

Öncelikle iki çocuk psikiyatristi tarafından birbirinden bağımsız olarak Türkçeye çevrildikten sonra bir çocuk psikiyatristi tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir.Üç araştırmacı tarafından özgün anket ile Türkçeden çevrilmiş formu karşılaştırılarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve anket son şeklini almıştır. Güvenirlik için ölçek 30 öğrenciye 15 gün arayla uygulanmıştır.


Geçerlik:

Faktör Analizi sonucu varyansın %57.3'ünü açıklayan 11 faktör elde edilmiştir. 'Sabah zor uyanma’ olan birinci faktörün faktör yükleri 0.66-0.77 arasında değişmekte ve toplam varyansın %13.9’unu açıklamaktaydı. İkinci faktör 'uykunun bölünmesi ile ilgili parasonmiler’di. Faktör yükleri 0.54-0.69 arasında değişmekte ve toplam varyansın %7.2’sini açıklamaktaydı. ‘Uyku kaygısı’ olarak nitelenebilecek üçüncü faktör, faktör yükleri 0.60-0.81 arasında değişmekte ve toplam varyansın %6.3’ünü açıklamaktaydı. Dördüncü faktör ‘uykuda solunumun bozulması’ olup faktör yükleri 0.67-0.75 arasında değişmekte ve toplam varyansın %5.3’ünü açıklamaktaydı. Beşinci faktör ‘diğer parasomniler’ grubunu oluşturmakta, faktör yükleri 0.60-0.67 arasında değişmekte ve toplam varyansın %4.7’sini açıklamaktaydı. Altıncı faktör ‘sabah uyanma şekli’ olup faktör yükleri 0.78 ve 0.82 idi ve toplam varyansın %3.8’ini açıklamaktaydı. Yedinci faktör ‘uyku miktarı’ faktör yükleri 0.66-0.73 arasında değişmekte ve toplam varyansın %3.5’ini açıklamaktaydı. ‘Uykuya geçiş’ alt grubunu oluşturan sekizinci faktörün faktör yükleri 0.69 ve 0.72 olarak saptanmıştı, toplam varyansın %3.3’ünü açıklamaktaydı. Dokuzuncu faktör ‘başkalarıyla yatma ihtiyacı’ faktör yükleri 0.59 ve 0.74 olarak bulunmuştu, toplam varyansın %3.2’sini açıklamaktaydı. Onuncu faktör ‘gündüz uykululuğu’ faktör yükleri 0.71 ve 0.74 olarak saptanmış olup, toplam varyansın %3.1’ini açıklamaktaydı. On birinci faktör, faktör yükleri 0.63 ve 0.67 olarak, ‘gece altını ıslatma’ grubunu oluşturmaktaydı ve toplam varyansın %3’ünü açıklamaktaydı.


Güvenirlik:

Cronbach Alfa katsayısı .78 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test sonuçlarına göre ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. İlk ve son test arasındaki korelasyon katsayısı 0.81 oolarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Children's Sleep Habits Quetionnaire


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Owens JA, Spirito A, McGuinn M. The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for schoolaged children. Sleep 2000; 15:1043-1051.


Orijinal Ölçek Yıl: 2000


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: The Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for school-aged children.


Orijinal Ölçek Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11145319


Orijinal Ölçek Cilt: 15


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 1043-1051


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi