TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Maneviyat İfadeleri Envanteri

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/maneviyat-ifadeleri-envanteri-toad_0.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 175 Dini İnançlar, Maneviyat, Manevi Gelişim/Danışmanlık


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Şahin, R., Sarıkaya, Y. ve Baloğlu, M. (2017). Manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi. Turkish Studies, 12(28), 681-702.


Geliştiren/Uyarlayan: Mustafa Baloğlu, Rukiye Şahin, Yusuf Sarıkaya


Yıl: 2017


Kaynak Adı: Manevi anlam ile maneviyat ilişkisinin incelenmesi


Dergi: Turkish Studies


Cilt: 12


Sayı: 28


Sayfa Aralığı: 681-702


Sorumlu Yazar: Rukiye Şahin


İletişim: rukiye.sahin@gop.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Manevi Anlam


Alt Boyutlar: Bilişsel Yönelim, Dindarlık, Doğaüstü İnançlar, Varoluşsal İyi Oluş, Yaşantısal/Fenomenal


Kimlere Uygulanabilir: Yetişkin Bireyler


Ölçek Puanlaması:

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Çeviri Süreci:

MAÖ ve MİE’nin Türkçe uyarlama sürecinde öncelikle ölçek maddelerinin çevirileri
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda her iki dile ve maneviyat ile ilgili literatüre hakim üç alan uzmanı tarafından MAÖ maddelerinin çevirileri gerçekleştirilmiştir. Üç farklı uzman tarafından gerçekleştirilen çeviriler, araştırmacılar tarafından incelenmiş (araştırmacılar her iki dile hakimdir) ve en uygun çeviriler belirlenerek seçilmiştir. Ölçeğin bu formu ile ilgili son bir kez her iki dile hakim
başka bir alan uzmanı ve bir Türk Dili uzmanından görüş alınmış ve MAÖ ölçek formuna son şekli
verilmiştir.


Geçerlik:

MAÖ Türkçe formunun geçerlik çalışması doğrulayıcı faktör analizi ile gerçekleştirilmiştir.En çok olabilirlik yöntemiyle gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizinde öncelikle ölçek maddelerine ilişkin t değerleri incelenmiş ve tamamının anlamlı olduğu görülmüştür. Daha sonra maddelerin hata varyansları incelenmiş ve yalnızca dokuzuncu maddenin hata varyansının .90’ın üzerinde olduğu görülmüştür. Böylece hata varyansı .92 olan “Kusurlu ve çoğu zaman dehşet verici olan davranışlarımız, varoluşumuzun özünde hiç bir anlam olmadığını gösteriyor” maddesi ölçekten çıkarılmıştır. Böylece 13 madde ile analiz tekrar edilerek t değerleri ve hata varyansları tekrar incelenmiştir. Maddelere ilişkin t değerlerinin tamamının anlamlı olduğu, hata varyanslarının ise .43-.89 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin bu son şekline ilişkin olarak χ2 (65) = 228.18, (p < .001),χ2/sd = 3.51, NFI = .94, NNFI = .95, CFI = .96, IFI = .96, RMSEA = .07, RMR = .05, SRMR = .05 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerlerle 13 maddeden oluşan
ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliğini sağladığı değerlendirilmiştir


Güvenirlik:

Ölçek alt boyutlarına ilişkin Cronbach alfa katsayılarının ise .85 ile .97 arasında değiştiği belirtilmiştir (Macdonald, 2000a).


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor model of personality


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

MacDonald D. A. (2000a). Spirituality: Description, measurement, and relation to the five factor model of personality. Journal of Personality, 68(1), 153-197.


Orijinal Ölçek Yıl: 2000


Orijinal Ölçek Dergi: Journal of Personality


Orijinal Ölçek Cilt: 68


Orijinal Ölçek Sayı: 1


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı: 153-197


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi