TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Dönmez, S., Dağ, H., Çelik, N., Yeniel, Ö. A., & Kavlak, O. (2014). Doğum Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. J Clin Obstet Gynecol, 24(4), 212-218.


Geliştiren/Uyarlayan
Ahmet Özgür Yeniel, Hande Dağ, Nigar Çelik, Oya Kavlak, Sevgül DÖNMEZ


Yıl
2014


Kaynak Adı
Doğum Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması


Dergi
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst


Cilt
24


Sayı
4


Sayfa Aralığı
212-8


Link:
https://www.jcog.com.tr/article/en-turkish-version-of-the-childbirth-attitudes-questionnaire-69702.html


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Hande Dağ (Yağcan)


İletişim
hande.yagcan@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Doğum korkusu, Kaygı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Bu ölçek 16 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
28. ile 40. gestasyonel haftalar arasındaki gebeler


Derecelendirme
4'lü Likert (1= Hiç kaygı yok; korkunun hiç olmaması; 2= Düşük kaygı; korku denecek kadar yeterli değil; 3= Orta kaygı; size sıkıntı veren, ama iyi olma hissinizi etkileyecek kadar olan, 4= Yüksek kaygı; size çok endişe veren ve iyi olma hissinizi etkileyen)


Ölçek Puanlaması

Maddeler 1, 2, 3, 4 şeklinde puanlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Bu ölçek yüksek puanlamaların yüksek kaygıyı gösterdiği 16 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçek puanları 16 maddenin ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.


Çeviri Süreci

Araştırmanın ilk aşamasında CAQ’nun dil geçerliliğine ilişkin çalışma yapılmıştır. Ölçeklerin çeviri çalışması (translating-retranslating) için, Doğum Tutum Ölçeği”nin İngilizce metni, içlerinde kadın doğum uzmanlarının da bulunduğu sekiz kişilik akademik bir gruba verilerek Türkçeye çevirmeleri istenmiştir. Daha sonra, yeniden ilk çeviriyi yapan grubun dışındaki içersinde bir dil uzmanı da bulunan üç kişilik başka bir gruba verilerek İngilizceye çevirmeleri istenmiştir. Elde edilen ölçek formları uzmanların da önerileri ışığında, her bir maddeyi en iyi ifade ettiği düşünülen çeviriler seçilerek ölçeklerin bir Türkçe versiyonu oluşturulmuştur (Ek 1).
Ölçeklerin içerik geçerliliğine ilişkin uygulamanın ilk aşamasında ölçeklerin Türkçe formu, farklı alanlardaki (hemşirelik, tıp vb.) toplam sekiz kişilik uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü değerlendirmesi için Content Validity Index
(CVI) kullanılmıştır. Uzmanlar tarafından ölçeklerdeki her bir maddenin ölçme derecesi; “1=Uygun değil”, “2= Maddenin uygun şekilde değiştirilmesi gerekiyor”, “3= Uygun, ancak ufak değişiklik gerekiyor”, “4= Çok uygun” şeklindeki ifadeler
kullanılarak, her maddenin 1-4 puan arasında değerlendirilmesi istenmiştir.


Geçerlik

Ölçeğin içerik geçerliliğini incelemek amacıyla Kendall Uyuşum Katsayısı korelasyon testi yapılmıştır. Ölçekteki 16 maddenin içerik geçerliliği için sekiz uzmanın verdiği puanlara göre yapılan Kendall Uyuşum Katsayısı korelasyon testi (Kendall’s W=0,267, x1: 32,020±15,p<0,005) sonucunda, uzmanların maddelerin içeriği konusunda görüş birliğine vardıkları saptanmıştır.


Güvenirlik

Araştırma güvenilirliğinin belirlenmesine yönelik olarak aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. CAQ, hastaneye gelen gebelerden 30 kişiye 15 gün ara ile iki kez uygulanmış ve ölçeğin zamana karşı değişmezliğini belirlemek amacıyla test tekrar test güvenilirliği yapılmış Pearson Momentler Çarpımı katsayısı hesaplanmıştır.
Araştırmada kullanılan CAQ’nun madde analizi için Madde toplam Puan Korelasyon tekniği uygulanmıştır.
CAQ’nun Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır. Bu katsayının yüksekliği ölçeğin güvenilirliği açısından önemlidir.
Araştırmada ölçeğin iki yarım test güvenilirlik katsayısını elde etmek için, ölçeğin ilk ve son yarısı arasındaki korelasyon Guttmann Split-Half Güvenilirlik Katsayısı ile ölçeklerin tek ve çift maddeleri arasındaki korelasyon Spearman-Brown
Güvenilirlik Katsayısı hesaplanmıştır.
Test tekrar test güvenilirliğini belirlemek amacıyla birinci uygulama ve ikinci uygulama doğum tutum puan ortalamaları arasında Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Birinci uygulama ile ikinci uygulama arasında kolerasyon katsayısı 0,96 olarak saptanmış olup, istatistiksel olarak güçlü bir ilişki bulunmuştur (r=0,96, p<0,001) (Tablo 1).
Araştırmada kullanılan doğum tutum ölçeğinin maddeleri için Pearson momentler çarpımı kolerasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu şekilde tek tek bütün maddelerin ölçeğin bütünü ile tutarlılığı belirlenmiştir (Tablo 2).
Araştırmada ölçeğin iki yarım test, güvenilirlik katsayısını elde temek için; Gutmann, Split-Half ve Spearman-Brown güvenilirlik katsayısı, ölçeğin ilk ve son yarısı şeklinde ayrılarak her iki yarı için ayrı ayrı Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır (Tablo 3).
Araştırmada ölçeğin iki yarı arasındaki kolerasyon katsayısı 0,69 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı için; Gutmann Split-Half güvenilirlik katsayısı 0,81 ve eşit iki yarı SpearmanBrown güvenilirlik katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin ilk sekiz maddelik birinci yarı Cronbach Alfa değeri 0,82 ve son sekiz maddelik ikinci yarı Cronbach Alfa değeri 0,63 olarak bulunmuştur


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Childbirth Attitudes Questionnaire


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Lowe NK. Self-efficacy for labor and childbirth fears in nulliparous pregnant women. J Psychosom Obstet Gynaecol 2000;21(4):219-24


Orijinal Ölçek Yıl
2000


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Self-efficacy for labor and childbirth fears in nulliparous pregnant women


Orijinal Ölçek Link:
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/01674820009085591#:~:text=nulliparous%20women%20during%20the%20third%20trimester%20of%20pregnancy.,to%20decrease%20fears%20of%20childbirth.


Orijinal Ölçek DOI
10.3109/01674820009085591


Orijinal Ölçek Dergi
J Psychosom Obstet Gynaecol


Orijinal Ölçek Cilt
21


Orijinal Ölçek Sayı
4


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
219-24


Orijinal Ölçek Geçerlik

Doğum tutum ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi için Lowe tarafından üçüncü trimesterinde olan 280 gebe kadın ile yapılan çalışmada, iç tutarlılık güvenilirliği 0,83 olarak saptanmıştır


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi