TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçülen Özellikler: Akademik Motivasyon

9 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik Cesaretlendirme Ölçeği

Okur, S., Ekşi, H., Demirci, İ., & Ekşi, F. (2023). Academic encouragement and academic wellbeing: Mediating roles of grit and hope. Psychological Reports. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00332941231181302

Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği

Uyulgan, M. A. ve Akkuzu, N. (2014). Öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonlarına. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 7-32. doi: 10.12738/estp.2014.1.2013

Akademik Motivasyon Ölçeği

Bacanlı, H. ve Sahinkaya, O. (2011). The Adaptation Study of Academic Motivation Scale into Turkish. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 562–567. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.068

Akademik Motivasyon Ölçeği

Ünal-Karagüven, M. H. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Yurt, E. ve Bozer, E. N. (2015). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3). 669-685.

Coğrafya Motivasyon Ölçeği

Değirmenci, Y. (2015). CBS (Coğrafi bilgi sistemleri) destekli öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği

Şenler, B. (2014, 11-14 Eylül). Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Bildiri sunumu]. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye.

İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği

Bozgün, K. ve Akın-Kösterelioğlu, M. (2020). İlkokul Öğrencileri Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 10(1) , 209-236. doi: 10.18039/ajesi.682030

Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Çerçi, A. (2005). Türkçe öğretiminde öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin öğrencilerin anlama düzeylerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,. Konya.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi