TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Yönetsel Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

İra, N. ve Şahin, S. (2010). Yönetsel Etkililik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28.:16-29.


Geliştiren/Uyarlayan
Nejat İra, Semiha Şahin


Yıl
2010


Kaynak Adı
Yönetsel Etkililik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması


Dergi
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi


Cilt
28


Sayfa Aralığı
16-29


Link:
https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/yonetsel-etkililik-olcegi-toad.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Nejat İra


İletişim
nejat.ira@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Yüksek Öğretimde Yönetsel Etkililik


Alt Boyutlar
Denetleme, Ekip Çalışması, İletişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Karar Verme, Liderlik, Örgütleme, Planlama, Problem Çözme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

19-Fakülte de bütçe fonlarının dağıtımı adil bir şekilde yapılmaktadır.
29-Fakülte, öğretim elemanlarından, bireysel hedeflerine ulaşmaları yönündeki gelişmelerini, düzenli aralıklarla değerlendirmelerini beklemektedir.
20-Fakülte, eylemlerine yol gösterecek politika ve düzenlemelere sahiptir.
5-Fakülte, öğretim elemanlarını, bireysel amaçlarını gerçekleştirmesi için teşvik etmektedir.
8-Alınan bütçe kararları fakültenin amaçlarını gerçekleştirecek yeterliktedir.
9-Fakülte öğretim elemanları, fakülte bütçesinin hazırlanması sürecine katılmaktadırlar.


Kimlere Uygulanabilir
Yüksek Öğretim Yöneticileri


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Yönetsel Etkililik Ölçeği”nin dil geçerliliği, geri çevirme yöntemiyle yapılmıştır. Bu yöntemde ölçek orijinal (kaynak) dilden (kullanılacak) hedef dile çevrilmektedir. Sonra çeviri her iki dili de çok iyi bilen çevirmen ya da uzmanlarca kaynak dile tekrar geri çevrilmektedir. Bu geri çeviri, orijinal ölçekteki ifadelerle karşılaştırılmakta ve tutarsızlıklar incelenerek gerekli değişiklikler ve düzeltmeler yapılmaktadır (Savaşır, 1994). “Yönetsel Etkililik Ölçeği” İngilizceyi iyi bilen dört çevirmen tarafından Türkçeye çevrilmiş; daha sonra iki uzman çevirmen tarafından çevrilmiş olan Türkçe tekrar orijinal (kaynak) dil olan İngilizceye çevrilmiş ve karşılaştırmalar yapılarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ölçeğin dil geçerliği sağlandıktan sonra Türkiye üniversitelerine uyarlamasının yapılması için uzman görüşü alınarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu aşamada Türkiye’deki üniversiteler ve eğitim fakültelerin yönetsel yapısı hassasiyetle dikkate alınmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği sağlanan ölçek, planlama, örgütleme, denetleme, insan kaynakları yönetimi, liderlik, iletişim, ekip çalışması, problem çözme, karar verme yönetim işlevlerini kapsayan ve 81 ifadeden oluşan bir ölçek haline getirilmiştir.


Geçerlik

Ölçeğin orijinal formunda yapı geçerliği ve güvenirlik çalışması yapılmamıştır. Ölçeğin yapı geçerliğinin sağlanması ve alt ölçeklerin oluşturulması amacı ile açımlayıcı (keşfedici) faktör analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17.0 programı kullanılmıştır. Aritmetik ortalama, yüzde, KMO, Barlett testi, faktör analizi ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak ölçmeyi ve az sayıda faktörle açıklamayı amaçlayan bir istatistiksel tekniktir.Açımlayıcı faktör analizi yapılırken, her bir faktörde yer alacak maddelerin anlam ve içerik açısından tutarlı olması, faktör özdeğerlerinin (eigenvalue) 1 ya da 1’in üzerinde olması, bir maddenin yer aldığı faktörde “.40” ve daha fazla bir faktör yüküne sahip olması, maddelerin bulundukları faktörlerdeki yük değerleri ile diğer faktörlerdeki yük değerleri arasındaki farkın en az “.10” ve daha yukarı olması ölçütleri (Büyüköztürk, 2009) göz önünde bulundurulmuştur.


Güvenirlik

“Planlama ve karar verme” alt ölçeğinden elde edilen puanlar için hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı .94’dir. “Örgütleme ve insan kaynakları yönetimi” alt ölçeğinden elde edilen puanlar için hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı .94’dir.“Ekip çalışması” alt ölçeğinden elde edilen puanlar için hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı .89’dır.“İletişim” alt ölçeğinden elde edilen puanlar için hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı .90’dır.“Liderlik” alt ölçeğinden elde edilen puanlar için hesaplanan alfa iç tutarlılık katsayısı .84’dır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Development of Assessment Criteria to Determine the Managrial Effectiveness of Comunnity and Technical College Administrators.


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Tez


Orijinal Kaynak / Referans

Murry, J. (1993). Development of Assessment Criteria to Determine the Managrial Effectiveness of Comunnity and Technical College Administrators. Unpublished Doctoral Dissertasion. Unıversity of Arkansas.


Orijinal Ölçek Yazarlar
J, Murry


Orijinal Ölçek Yıl
1993


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
Unpublished Doctoral Dissertasion. Unıversity of Arkansas


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi