TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: Turkish Studies

91 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

36-72 Aylık Çocuklara Yöneli̇k Saldırganlık Yöneli̇m Ölçeği̇

Kaynak, K. B., Kan, A. ve Kurtulmuş, Z. (2016). 36-72 aylık çocuklara yöneli̇k “Saldırganlık Yöneli̇m Ölçeği̇” geli̇şti̇rme çalışması. Turkish Studies, 11(3), 1457-1474.

Ait Olma Ölçeği

Ersanlı, K. ve Koçyiğit, M. (2013). Ait Olma Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 8(12), 751-764

Akademik Etik Değerler Ölçeği

Sevim, O. (2014). Akademik Etik Değerler Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(6), 943-957.

Akademik Kalıpyargı Tehdidi Envanteri (AKTE)

Saltürk, A. & Güngör, C. (2020). Kadınlar, akademik kalıpyargı tehdidi ve matematik: Bir ölçek uyarlama çalışması. Turkish Studies-Education,15(6), 4475-4492. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.45340

Akademik Katılım Ölçeği

Buluş, M. (2015). Predictive power of self-efficacy and academic involvement on academic satisfaction in teacher candidates. Turkish Studies, 10 (15), 181-196.

Beck Depresyon Envanteri II

Dikmen, M. (2020). Beck Depresyon Envanteri II’nin öğretmen adayları üzerinde güvenirlik ve geçerliğinin incelenmesi. Turkish Studies - Education, 15(6), 4137-4150. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46722

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği

Esentürk O. K., Yılmaz, A. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği (besdsdaö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Turkish Studies, 15(1), 195-211

Bilişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği

Kaba, İ. & Doğan, T. (2021). Bilişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Education, 16(3), 1547-1572. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.50008

Bilişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği

Kaba, İ. & Doğan, T. (2021). Bilişim Teknolojileri Kullanım Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Education, 16(3), 1547-1572. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.50008

Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutum Ölçeği (Sınıf Öğretmenleri İçin)

Arslan, A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11 (3), 2009-2024.

Çeviriye Bakış Açısı Ölçeği

Divarcioğlu, D. (2021). Çeviriye Bakış Açısı Ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Studies Language, 16(2), 1121-1134. https://dx.doi.org/10.47845/TurkishStudies.46111

Ciddi Boş Zaman Kariyeri Ölçeği

Durhan, T. A., Özdemir, A. S., ve Karaküçük, S. (2020). Ciddi Boş Zaman Kariyeri Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Social, 15(3), 953-963. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41728

Çocuk-Ergen Covid-19 Kaygısı Ölçeği

Görgü, E. ve Boyacı, M. (2021). Çocuk-Ergen Covid-19 Kaygısı Ölçeği’nin (ÇECKÖ) geliştirilmesi: Bir geçerlik ve güvenirlik sınama çalışması. Turkish Studies - Social, 16(4), 1493-1507. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.49189

Çocuklar İçin Öz Şefkat Ölçeği

Çakmak, A., Kanak, M. ve Özkubat, S. (2018). Çocuklar için öz şefkat ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Studies, 13(26), 295-305. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14405

Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği

Demir, S. B. ve Koç, H. (2013). Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 8(8), 1765-1777.

Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeği

Özer, Ö. ve İlhan T. (2015)ç Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 10(7), 781-802. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8041

Covid-19 Haber Algısı ölçeği

Pamuk, E., Çınar, F. ve Toker, K. (2022) .Koronavirüs Hastalığı (COVID-19): Pandemi Sırasında Kitle İletişim Araçlarının Etkisi ve Rolü. Journal of Turkish Studies, 17(1), 79-100. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.53879

COVİD-19 HANEHALKI ÇEVRE ÖLÇEĞİ

Öztürk, M. S., Yılmaz, N., Demir Erbil, D., & Hazer, O. (2020). Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi. Turkish Studies, 15(4), 295-314. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44424

Covid-19 Hijyen Ölçeği

Çiçek, B., Şahin, H., ve Erkal, S. (2020). Covid-19 Hijyen Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 15(6), 339-350. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45906

Değer Odaklı Yaşam Ölçeği

Çekici, F., Sünbül, A. Z., Malkoç, A., Aslan Gördesli, A. M., ve Arslan, R. (2018). Değer odaklı yaşam ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19), 459-471.

Dijital Konuşma Eğilimi Ölçeği

Yurdakal, H.İ. (2021). Dijital Konuşma Eğilimi Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması (DİKE). Turkish Studies-Educational Sciences , 16(5), 2529-2549. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.49879

Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği

Bolat, Y. (2017). Eğitim Programı Okuryazarlığı Kavramı ve Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği. Turkish Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 12(18), 121-138. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12103 ISSN: 1308-2140.

Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği

Altuner-Çoban, G.Ş., Bozkurt, E., Kan, A. (2019). The development of an Attitude Scale for Educational Games: The study of validity and reliability. Turkish Studies Educational Sciences, 14(3), 287-302. doi: 10.29228/TurkishStudies.22798

Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Karabay, A. (2013). Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8(13), 1107-1122.

Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği

Bucuka, Y. (2020). Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği'nin (ESDÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies - Social, 15(5), 2427-2443. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.43181

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi