Onur Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Akın,A. ve Padır,M. A. (2015). Onur Ölçeğinin Türkçe versiyonun geçerlik ve güvenirliği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4). http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.14637

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.14637
Geliştiren/Uyarlayan: 
Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

4 alt boyut ve 16 madde
Aile Onuru(4): Ailenin kötü bir ünü olsaydı, kendini ne kadar kötü hissederdin
Sosyal Onur(4): Madde Diğer insanlar seni dürüst olmayan biri olarak görseydi, kendini ne kadar kötü hissederdin?
Erkeklik Onuru(4): Ailen üzerinde otoritesi olmayan biri olarak bilinseydin, kendini ne kadar kötü hissederdin?
Kadınlık Onuru(4): Kolay elde edilen (cinsel anlamda) biri olarak bilinseydin, kendini ne kadar kötü hissederdin?

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
9 seçenekli(‘’1’’ çok kötü değil ve ‘’9’’ çok kötü) bir derecelendirme içermektedir.
Ölçeğin Puanlaması: 

Her alt boyut kendi içerisinde puanlacaktır.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan düşük puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Çeviri Süreci: 

İlk aşamada, ölçeğin İngilizce formu iyi düzeyde İngilizce bilen 4 öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından Türkçeye çevrilmiş ve daha sonra bu Türkçe formlar geri tercüme edilerek Türkçe ve İngilizce formlar arasındaki tutarlılık incelenmiştir. Daha sonra Türkçe form anlam ve dil bilgisi açısından incelenerek gerekli düzeltmeler yapılmış ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir.

Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesinde, doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. DFA için uyum indeksi sınırları göz önüne alındığında, modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu modelin uyum indekslerine bakıldığında iyi uyum verdiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, aile onuru alt ölçeği için .56, toplumsal onur alt ölçeği için .72, erkeklik onuru alt ölçeği için .61, kadınlık onuru alt ölçeği için .79 ve ölçeğin bütünü için .83 olarak bulunmuştur.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
Honor Scale
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Guerra, V. M., Gouveia, V. V., CR Araujo, R., Andrade, J. M., & Gaudencio, C. A. (2013). Honor Scale: Evidence on construct validity. Journal of Applied Social Psychology, 43(6), 1273-1280.

DOI: 
http://dx.doi.org/10.1111/jasp.12089
Orijinal Form Geçerlik: 

16 maddeyle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Boyutlar yeterli güvenilirlik endeksleri sunmuştur. (Cronbach’ın alfa): .76 (aile onuru), .71 (sosyal onur), .81 (kadınsı onur), .68 (eril onur). Her bir boyut için iç tutarlılık (CR indeksi) ve yakınsak geçerlik (ortalama varyans, AVE) göstergeleri de hesaplanmıştır ve bunlar sırasıyla: aile onuru .76, .67; sosyal onur .72, .62; kadınlık onur .79, .72; ve erkeklik onuru .64, .60. olarak ölçülmüştür.

Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi