TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Ümran Akın

Ümran Akın
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
32 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeği – Kısa Formu

Akın, A., Bilgin, O. ve Akın, Ü. (2015). Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 12-21.

Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü. ve Yıldız, B. (2014). Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 49 - 62. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428171

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, U. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 165-188.

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, Ü. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(3), 165-188. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.16

Algılanan Politik Öz- Yeterlilik Ölçeği (APÖYÖ)

Akın, A., Savcı, M., Akın, Ü. ve Özçelik, B. (2014). Algılanan Politik Öz- Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 501-505.

Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü., Çardak, M., (2013). Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Journal of Social Science, 6( 3), 591-600.

Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği

Akın, A., Adam-Karduz, F. F. ve Akın, Ü. (2014). Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 378-383.

Aşk Yaşam Doyumu Ölçeği

Akın, A., Yıldız, B. ve Akın, Ü. (2015). Aşk Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 43-53.

Batıl İnanışlar Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Kaya, Ç., & İlbay, A.B. Development and validation Superstitious Beliefs Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara.https://www.researchgate.net/publication/262939732_Development_and_valid...

Derse İlgi Ölçeği

Akın, A., Uğur, E. ve Akın, Ü. (2015). Derse İlgi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1471-1480.

Derse İlgi Ölçeği

Akın, A., Uğur, E. ve Akın, Ü (2014). Derse İlgi Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (4), 1471-1480.

Dinsel Aktiviteler Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Adam-Karduz, F.F., Kaya, Ç., Demir, D., Özbay, A., Yıldız, B., & Ercengiz, M. The validity and reliability of the Turkish version of the Religious Activities Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara.https://www.researchgate.net/publication/262938897_The_validity_and_reli...

Duygusal Bulaşma Ölçeği

Akın, A., Uysal, R., & Akın, Ü. (2015). Duygusal Bulaşma Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 97-104.

Eğilimsel Pozitif Duygu Ölçekleri

Akın, A., Akın, U., Turan, M. E., Kaya, Ç. ve Altundağ, Y. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Dispositional Positive Emotion Scales. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 78-81. dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.158

Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği

Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Arslan, S., Akın, U., Çelik, E., Kaya, Ç., Arslan, N. (2015). The adaptation and validation of the Turkish version of the Critical Thinking Disposition Scale. The International Journal of Educational Researchers, 6(1), 31-35.

Ergenler İçin Ostrasızm (Sosyal Dışlanma) Ölçeği

Akın, A., Uysal, R. ve Akın, Ü. (2016). Ergenler İçin Ostrasızm (Sosyal Dışlanma) Ölçeği'nin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 895-904.

Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Sarıçam, H., Aşut, S., Arslan, S., Demirci, İ., Toprak, H., & Çardak, M., (2013, Nisan). Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), 26-28 Nisan, Kütahya, Türkiye.

İnternet Öz-yeterliği Ölçeği

Akın, A., Kaya, M., Akın, Ü., Sahranç, Ü. ve Uğur, E. (2014). İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 404 - 415. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428191

İşe İlişkisel Yaklaşım Ölçeği

Akın, A., Kaya, Ç., Hamedoğlu, M. A., Akın, Ü., Arslan, S., Çelik, E., Çitemel, N. (2015). A preliminary psychometric investigation on the Relational Approach to Work Scale. Journal of European Education,5(1), 9-14. http://dx.doi.org/10.18656/jee.9140

İşkoliklik Ölçeği

Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Sarıçam, H., Akın, Ü., Kılıç, M., Özenir, D., & Bayrakçı, E. (2013). The validity and reliability of the Turkish version of the Workaholism Scale. Paper presented at the 2nd ICCLS 2013, December, 17-19, Ankara, Turkey.

Motivasyonel Kararlılık Ölçeği

Saricam, H., Akın, A., Akın, Ü. ve İlbay, A. B. (2014). Motivasyonel Kararlılık Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Education, 3(1), 60-69.

Okul Bağlılığı Ölçeği

Akın, A., Sarıçam, H., Demirci, İ., Usta, F., Yalnız, A., ve Yıldız, B. (2013). Okul Bağlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özellikleri. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (ss.172-174). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeği

Akın, A., Uysal, R. ve Akın, Ü. (2015). Olumlu Düşünme Becerileri Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Akademik Bakış Dergisi, 51, 265-270.

Onur Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Sahranç, Ü., Sarıçam, H., Civan, S., & Kaya, Ç. (2014, May). The validity and reliability of the Turkish version of the Honor Scale. Paper presented 2nd International Conference on Ethics Education, Ankara, Turkey.

Öz-duyarlık Ölçeği

Akın, Ü., Akın, A. ve Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-10.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi