TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Yetişkinlere

38 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A Tipi Kişilik Ölçeği

Durak-Batıgün, A. ve Şahin, N.H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları İçin iki ölçek: A-Tipi Kişilik ve İş Doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.

Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği

Dinçer, D., Ekşi, H., Demirci, İ. ve Kardaş, S. (2015). Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Academic Social Science Studies, 39, 409-421. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965

Agorafobik Bilişler Ölçeği

Kart, A. ve Türkçapar, M. H. (2013). Agorafobik Bilişler Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 167-172.

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Yılmaz, F. ve Yılmaz, F. (2015). Ahlaki Kimlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4),11-133. http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.35372

Aksiyonda Değerler Ölçeği

Dündar, S., Ekşi, H. ve Yıldız, A. (2008). Aksiyonda Değerler Ölçeği dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 89-114.

Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği

Sarı, S. V. ve Tekbıyık, A. (2012). Arkadaş Baskısını Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 295-318 .

Bilişsel Hatalar Ölçeği

Alçalar, N. ve Bahadır, G. (2007). Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 10(19), 77-89.

Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği

Özcan, T., Kuru, E., Şafal, Y., Karadere, M. E., Yavuz, K. F. ve Türkçapar, M. H. (2013). Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(1), 25-33.

Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği

İlhan, M., & Çetin, B. (2013). Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği'nin (ÇÖHBÖ) Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 72-101.

COVID 19 Kaynaklı Kaygı Ölçeği

Yazıcı, H., Altun, F., Tosun, C., Özdemir, M. & Karsantık, Y. (2021). Psychometric Evaluation of the Turkish Version of the Covid-19 Induced Anxiety Scale and Protective Behaviors Towards Covid-19 Scale. Pyscho-Educational Resarch Reviews, 10 (3),478-489. doi: 10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.30

COVID-19’a Yönelik Koruyucu Davranışlar Ölçeği

Yazıcı, H., Altun, F., Tosun, C., Özdemir, M. & Karsantık, Y. (2021). Psychometric Evaluation of the Turkish Version of the Covid-19 Induced Anxiety Scale and Protective Behaviors Towards Covid-19 Scale. Pyscho-Educational Resarch Reviews, 10 (3),478-489. doi: 10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.30

Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeği

Tanhan, F. ve Kayri, M. (2013). Deprem Sonrası Travma Düzeyini Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13/(2), 1013-1025.

Dijital Okuryazarlık Ölçeği

Bayrakcı, S., ve Narmanlıoğlu, H. (2021). Digital Literacy as Whole of Digital Competences: Scale Development Study. Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 3(4), 1-30. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dusuncevetoplum/issue/63163/945319

Dua Ölçeği

Yaman,E. ve Temiz,Y.E. (2014). Dua Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi ,12(28), 193-219.

Durum Çaresizliği Ölçeği

Ekşi, H. ve Benli E. (2023). Çaresiz zamanlar önlem almayı gerektirir: Durum çaresizliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.  

Duyarlık Ölçeği

Demirci-Seyrek, Ö., Ersanlı, K., ve Tunç, T. (2016). Duyarlık Ölçeği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 284-294.

Duygusal İştah Anketi

Demirel, B., Yavuz, K. F., Karadere, M. E., Şafak, Y. ve Türkçapar, M. H. (2014). Duygusal İştah Anketi’nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği, Beden Kitle İndeksi ve Duygusal Şemalarla ilişkisi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3(3), 171-181. http://dx.doi.org/10.5455/JCBPR.44046

E-Öğrenmeye Yönelik Genel Bir Tutum Ölçeği

Haznedar, Ö., & Baran, B. (2012). Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin E-Öğrenmeye Yönelik Genel Bir Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 42-59.

Eğilimsel Pozitif Duygu Ölçekleri

Akın, A., Akın, U., Turan, M. E., Kaya, Ç. ve Altundağ, Y. (2014). The validity and reliability of the Turkish version of the Dispositional Positive Emotion Scales. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 78-81. dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.158

Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği

Sakallı-Uğurlu, N. (2008). Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 11(21), 1-11.

Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği

Polat E., Aycan A., Üzüm H. ve Polat E.(2013). Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği geçerlik güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 25–36.

Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği

Kahveci, H. ve Aypay, A. (2012). Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 19-42.

Kişilerarası Çekicilik Ölçeği

Yaman, E. (2015). Kişilerarası çekicilik ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1547-1557. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.3139

Mobilite Envanteri

Kart, A. ve Türkçapar, M. H. (2015). Mobilite Envanteri Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 4(2), 78-84.

Ölüm Algısı Ölçeği

Topuz, İ. (2013). Ölüm Algısı Ölçeği (ÖAÖ) Türkçe versiyonunun geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 279-300.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi