TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2014

539 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

13-18 Yaş Pediatrik Onkoloji Hastalarının Yorgunluğunu Değerlendirme Ölçeği

Bektas, M., & Kudubes, A. A. (2014). Developing scales for the assessment of fatigue in Turkish pediatric oncology patients aged 13-18 and their parents. Asian Pac J Cancer Prev, 15(22), 9891-9898.

2008 Küresel Ekonomik Krizinin Etkilerini Değerlendirme Ölçeği

Özdemir, L. (2014). 2008 küresel ekonomik krizinin örgütsel etkileri ve bir ölçek geliştirme çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 79-105.

2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Akın, A . (2014). 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 1-13.

3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Yilmaz, R., Karaman, A., Karakus, T. & Goktas, Y. (2014). Ilköğretim Öğrencilerinin 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarina Yönelik Tutumlari: Second Life Örneği, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 538 – 555

3 x 2 Başarı Hedef Modeli Ölçeği

Ağbuğa, B. (2014). 3 x 2 Başarı Hedef Modeli Ölçeğinin Türk Lisans Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 25 (3), 109–117.

6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği

Sezgin, N. ve Akman, S. (2014). 6-12 Yaş Türk Çocukları İçin Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 58-79. doi:10.1501/sbeder_0000000087

7-12 Yaş Pediatrik Onkoloji Hastalarının ve Ebeveynlerin Yorgunluğunu Değerlendirme Ölçeği

Akdeniz-Kudubes, A., Bektaş, M., & Uğur, Ö. (2014). Developing a scale for the assessment of Fatigue in Pediatric Oncology Patients Aged 7-12 for Children and Parents. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15(23), 10199-10207. doi: 10.7314/APJCP.2014.15.23.10199

Açık Ders Malzemeleri Platformları Değerlendirme Ölçeği

Arslan, A., ve Aksaya, H. (2014, September 18-20). Açık Ders Malzemeleri Platformlarını Değerlendirmeye Yönelik Ölçek geliştirme çalışması [Paper presantation]. 8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey.

Affektif Sinirbilim Kişilik Ölçeği

Özkarar-Gradwohl, F. G., Panksepp, J., İçöz, F. J., Çetinkaya, H., Köksal, F., Davis, K. L., & Scherler, N. (2014). The influence of culture on basic affective systems: the comparison of Turkish and American norms on the affective neuroscience personality scales. Culture and Brain, 2(2), 173-192.

Ağız Sağlığı Etki Ölçeği

Başol, M. E., Karaağaçlıoğlu, L. ve Yılmaz, B. (2014). Türkçe Ağız Sağlığı Etki Ölçeğinin geliştirilmesi-OHIP-14-TR. Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 20(2), 85-92.

Ağrı Felaketleştirme Ölçeği

Süren, M., Okan, I., Gökbakan, A. M., Kaya, Z., Erkorkmaz, Ü., Arici, S., Karamani S., & KAHVECİ, M. (2014). Factors associated with the Pain Catastrophizing Scale and validation in a sample of the Turkish population. Turkish journal of medical sciences, 44(1), 104-108. doi: 10.3906/sag-1206-67

Aile Aidiyeti Ölçeği

Mavili, A., Kesen, N.F. ve Daşbaş, S. (2014). Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33), 29-45. http://dx.doi.org/10.21560/spcd.19507

Aile Aidiyeti Ölçeği

Mavili, A., Kesen, N.F. ve Daşbaş, S. (2014). Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33), 29-45. http://dx.doi.org/10.21560/spcd.19507

Aile Birliğini Önemseme Ölçeği (ABÖÖ)

Sağlam, H. İ. (2014). Aile Birliğini Önemseme Ölçeği'nin geliştirilmesi ve öğrencilerin aile birliğini önemseme düzeylerinin incelenmesi. Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu Kitabı (s.363-388). Erzurum: Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracı

Cavkaytar, A. , Ardıç, A. ve Aksoy, V. (2014). Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güvenirliğinin Güncellenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15 (02) , 1-14 . https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000195

Aile İşlevsellik Tarzı Ölçeği

Danışman, I. G., & Tiftik, N. (2014). Measuring family strengths and capabilities: Reliability and validity of the Turkish version of the Family Functioning Style Scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 346-350. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.709

Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği

Yavuz-Güler, Ç. (2014). Öğretmen Adayları için Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 213-232. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428179

Aile Rol Performansı Ölçeği

Akın, A. ve Uğur, E. (2014). Aile Rol Performansı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, 4(2), 125-133.

Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği

Eşği, N. (2014). Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastomonu Eğitim Dergisi, 22(2), 807-839.

Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği

Eşgi, N. (2014). Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 807-839.

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Kuzgun, Y. (2014). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği el kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akademik Etik Değerler Ölçeği

Sevim, O. (2014). Akademik Etik Değerler Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(6), 943-957.

Akademik İçsel Motivasyon Ölçeği

Uyulgan, M. A. ve Akkuzu, N. (2014). Öğretmen adaylarının akademik içsel motivasyonlarına. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 7-32. doi: 10.12738/estp.2014.1.2013

Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formu

Sarıçam, H. (2014). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği ergen formunun psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 13(4), 1135-1141. doi:10.17051/io.2014.32429

Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü. ve Yıldız, B. (2014). Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 49 - 62. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428171

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi