TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Hakan Sarıçam

Hakan Sarıçam
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
72 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Affedicilik Ölçeği

Sarıçam, H., & Akın, A. (2013). Affedicilik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-46.

Ahlaki Değer Ölçeği

Sarıçam, H., Çelik, İ., ve Güven, M. (2013). Ahlaki Değer Ölçeğinin Türkçe uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı, 221-227.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları. Doi: 10.13140/RG.2.2.20632.29444

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Sarıçam, H., & Çelik İ. (2018). Ahlaki Kimlik Ölçeğinin Türkçe uyarlamasının beliren yetişkinlerde psikometrik özellikleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı (ss.1773-1779). Ankara: PegemA Yay. DOI: 10.14527/9786052414743

Ahlaki Üstbiliş Ölçeği

Çelik İ., & Sarıçam, H. (2018, Mart). Ahlaki Üstbiliş Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İKSAD 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye. DOI: 10.13140/RG.2.2.19068.85126

Aile Uyum Ölçeği Kısa Formu (AUÖ-KF5)

Sarıçam, H. (2018). Aile Uyum Ölçeği Kısa Formunun (AUÖ-KF5) Türkçe’ye uyarlanması: Ön geçerlik ve güvenirlik çalışması. D. Köksal ve A. Ataç (Ed). VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, (ss.335-340). Manisa: Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği. Doi: 10.13140/RG.2.2.31737.77920

Akademik Kontrol Odağı Ölçeği Ergen Formu

Sarıçam, H. (2014). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği ergen formunun psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 13(4), 1135-1141. doi:10.17051/io.2014.32429

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, U. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 165-188.

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, Ü. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(3), 165-188. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.16

Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü., Çardak, M., (2013). Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Journal of Social Science, 6( 3), 591-600.

Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeği

Sarıçam, H., Çelik, İ., ve Canatan, A. (2017). Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması ve psikometrik özellikleri. 12-14 Mayıs 2017. 2. Avrasya PozitifPsikoloji Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği

Akın, A., Aşut, S., Toprak, H., Çardak, M., Özdemir, E., Sarıçam, H., & Kaya, Ç. (2013, Mayıs). Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. 5. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Sakarya, Turkey. Doi: 10.13140/RG.2.2.20186.75205

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12)

Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A. & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 148-157.

Bütün Öğrencilerin Öğretimine Yönelik Tutumlar Ölçeği

Çelik, İ., Sarıçam, H., & Fazlıoğlu, Y. (2017, Mayıs). Tüm Öğrencilere Öğretime Yönelik Tutumlar Ölçeğinin Türk popülasyonunda adaptasyonu ve geçerliği. ASEAD I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 19-21 Mayıs 2017, Saraybosna, Bosna Hersek.

Bütünleyici Umut Ölçeği

Sarıçam, H. ve Akın, A. (2013). Bütünleyici Umut Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 ( 15 ), 291-302.

Çocuk Cinsel İstismarcılarına Yönelik Bilgi ve Farkındalık Ölçeği

Gönültaş, B. M.& Sarıçam, H. (2021). The Scale of Knowledge and Awareness About Child Molesters (KACMS): Validity and reliability study. Turkish Journal of Applied Social Work, 4(2), 116-126. https://doi.org/10.54467/trjasw.1021951

Çocuk Presenteizm Ölçeği-Öğretmen Formu

Kanpolat, Y. E., ve Sarıçam, H. (2016, Nisan). Okul öncesi dönem özel çocuklarda presenteizm düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (UDEMKO2016)'nde sunulan poster bildiri. Eskişehir.

Çocuklar İçin Üzüntü Yönetimi Ölçeği

Akın, A. Sarıçam, H., Akkuş, Z., Akın, Ü., Bilgin, O., & Uğur, E. (2014). Çocuklar İçin Üzüntü Yönetimi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 13. Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 29-31 Mayıs, Kütahya.

Çocuklar için Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği

Şahin, S. H., Sarıçam, H.,ve Ağız, M. (2015). Çocuklar için Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeğinin ilk psikometrik bulguları ve üstün yetenekli öğrencilerde ekolojik inançlar. Eurasian Education & Literature Journal, 1(3), 19-29. http://dx.doi.org/10.17740/eas.edu.2015‐V3‐02.

Çokkültürlü Kişilik Ölçeği (ÇKKÖ) Kısa Formu-40

Sarıçam, H. (2014, Mayıs). Öğretmen adaylarının çokkültürlü kişilik düzeyleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. 4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE2014, Hacettepe Üniversitesi,Ankara.

Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği

Sarıçam H, (2022) Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeğinin psikometrik özellikleri, Cumhuriyet Medical Journal, 44(1), 44-50. http://dx.doi.org/10.7197/cmj.1070438

Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği

Sarıçam, H. (2022). A Scale Development Study: Psychometric Properties of the Cumhuriyet Subjective Sleep Quality Scale. Cumhuriyet Medical Journal, 44(1), 44-50. DOI: 10.7197/cmj.1070438

Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği- 21

Sarıçam, H. (2018). The psychometric properties of Turkish version of Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) in community and clinical samples. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 7, 19-30. doi: 10.5455/JCBPR.274847

Depresyon Anksiyete Stres-21 Ölçeği

Sarıçam, H. (2018). The psychometric properties of Turkish version of Depression Anxiety Stress Scale-21 (DASS-21) in health control and clinical samples. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 7(1), 19-30. Doi: 10.5455/JCBPR.274847

Doğayla İlişkili Olma (DİO-21) Ölçeği

Sarıçam, H., ve Şahin, S. H. (2015). Doğayla İlişkili Olma Ölçeğinin ilk psikometrik bulguları ve öz-aşkınlıkla ilişkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 267-280. http://dx.doi.org/10.12780/uusbd.70289

Doğayla İlişkili Olma (DİO-6) Ölçeği

Sarıçam, H., Şahin, S. H., & Soyuçok, E. (2015). Doğayla ilişkili olma ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 4, 38-57. Doi: 10.17360/UHPPD.2015414021

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi