TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Ahmet Akın

Ahmet Akın
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
145 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Akın, A . (2014). 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 1-13.

2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Arslan, S. ve Akın, A. (2015). 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu):geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 7-15.

Affedicilik Ölçeği

Sarıçam, H., & Akın, A. (2013). Affedicilik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-46.

Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeği – Kısa Formu

Akın, A., Bilgin, O. ve Akın, Ü. (2015). Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 12-21.

Aile Rol Performansı Ölçeği

Akın, A. ve Uğur, E. (2014). Aile Rol Performansı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi, 4(2), 125-133.

Ailede Fedakârlık Ölçeği

Akın, A. ve Baloğlu, R. (2019). Ailede Fedakârlık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. D. K. Dimitrovi, D. Nikoloski, R. Yılmaz (Ed.), Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series içinde (s. 77-79). Tekirdağ, Türkiye.

Akademik Kontrol Odağı Ölçeği

Akın, A. (2007). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 9-17.

Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü. ve Yıldız, B. (2014). Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 49 - 62. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428171

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, U. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 165-188.

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, Ü. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(3), 165-188. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.16

Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeği

Akın, A. ve Başören, M. (2015). Algılanan Empatik Öz-Yeterlik ve Sosyal Öz-Yeterlik Ölçeği' nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 603-610. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.v4i2.1082000235

Algılanan Politik Öz- Yeterlilik Ölçeği (APÖYÖ)

Akın, A., Savcı, M., Akın, Ü. ve Özçelik, B. (2014). Algılanan Politik Öz- Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 501-505.

Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü., Çardak, M., (2013). Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Journal of Social Science, 6( 3), 591-600.

Allah Algısı Ölçeği

Akın, A. ve Akın, Ü. (2015). Allah algısı ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7),1-6.

Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği

Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 473-482.

Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği

Akın, A., Adam-Karduz, F. F. ve Akın, Ü. (2014). Arkadaşlık Kalitesi Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 378-383.

Aşk Yaşam Doyumu Ölçeği

Akın, A., Yıldız, B. ve Akın, Ü. (2015). Aşk Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 43-53.

Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği

Akın, A., Aşut, S., Toprak, H., Çardak, M., Özdemir, E., Sarıçam, H., & Kaya, Ç. (2013, Mayıs). Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. 5. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Sakarya, Turkey. Doi: 10.13140/RG.2.2.20186.75205

Başarı Yönelimleri Ölçeği

Akın, A. ve Çetin, B. (2007). Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 7(26), 1-12.

Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği

Akın, A., Rada, S., Raba, S. ve Yılmaz, S. (2016). Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kesit Akademi Dergisi, 4, 336-343.

Batıl İnanışlar Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü., Kaya, Ç., & İlbay, A.B. Development and validation Superstitious Beliefs Scale, 2nd International Conference on Ethics Education, 22-24 Mayıs, 2014, Ankara.https://www.researchgate.net/publication/262939732_Development_and_valid...

Bedeni Beğenme Ölçeği

Anlı, G., Akın, A., Eker, H. ve Özçelik, B. (2015). Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 36, 505-511. doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2906

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12)

Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A. & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 148-157.

Benlik Korkusu Ölçeği

Akın, A., Çalık, M., Özkaya, S., Yılmaz, S. ve Kurubal, E. (2016). Benlik Korkusu Ölçeği (BKÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. V.Sakarya'da Eğitim Araştırmaları Kongresi, bilidir kitabı içinde (ss. 80-84). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Berkeley Dışavurumculuk Ölçeği

Akın, A. (2011). The validity and reliability of the Turkish version of the Berkeley Expressivity Scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 27 – 33. doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.006

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi