TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Orijinal Ölçek Yıl Yıllar: 2011

57 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aile Sağlık Davranış Ölçeği

Öztürk, G., & Kolcu, M. (2023). Are child and parent health behaviors associated with childhood obesity? A descriptive and methodological study. Journal of pediatric nursing, 72, 99–105. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.07.010

Aktif Empatik Dinleme Ölçeği

Özçılnak, H.  (2023). Aktif-Empatik Dinleme Ölçeği’nin Türkçe Güvenirlik ve Geçerliği. (Tez No: 817329) [Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği

Toplu-Demirtaş , E. ve Tezer, E. (2013). Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 37-45.

Algılanan Aile Yükü Ölçeği

Arslantas, H., Adana, F., Dereboy, F., Altinyazar, V., İnal, S., Ildirli, G. S. ve Kırcı, Ç. (2011). Algılanan Aile Yükü Ölçeği'nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48(1), 53-58. doi: 10.4274/npa.y5617

Bel Ağrısı Sonucu Skor Anketi (LBOS)

Alhomedha, G., Çıtaker, S., Günaydın, G.,& Sezer, R. (2017). Low Back Outcome Score Anketi’nin Türkçe versiyon, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (ss. 1030). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Bilinçli Başa Çıkma Ölçeği

Akkuş-Çutuk, Z. ve Türk, T. (2019). The mindful coping scale: The validity and reliability of Turkish version. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 299-311. https://doi.org/10.31592/aeusbed.591719

Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Ardanıç, P. (2017). Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Boş Zaman Yönetimi Ölçeği

Akgül, B. M. ve Karaküçük, S. (2015). Boş zaman yönetimi ölçeği: geçerlik-güvenirlik çalışması. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2), 1867-1880.

Bütünleyici Umut Ölçeği

Sarıçam, H. ve Akın, A. (2013). Bütünleyici Umut Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 ( 15 ), 291-302.

Casey-Fink Uygulamaya Hazıroluşluk Ölçeği

Kuleyin, B., & Basaran-Acil, S. (2023). The Turkish version of the Casey-Fink Readiness for Practice Scale: A validity and reliability study. Nurse Education in Practice, 70, 103667.

Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği (ÇMDÖ)

Akın, A., Gülşen, M., Kara, S. ve Yıldız, B. (2013). Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 68 - 79. http://dx.doi.org/10.14686/201321981

Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği-30

Ekşi, H., Kaya, Ç. & Kuşcu, B. (2018). Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire-30: Adaptation and Psychometric Properties of the Turkish Version [Çok Boyutlu Yaşantısal Kaçınma Ölçeği-30’un Türkçeye uyarlanması ve psikometrik Özellikleri]. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (pp. 483-487). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği

Okur, A. ve Azizoğlu, N. İ. (2016). Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (40), 113-124.

Doğum Öncesi Konfor Ölçeği

Kaya-Şenol, D., Aydın-Özkan, S., & Aslan, E. (2021). Adaptation of the prenatal comfort scale into Turkish: A validity and reliability study. Florence Nightingale J Nurs, 29(2), 221-228. doi: 10.5152/FNJN.2021.20051

Duyguları İfade Etme Ölçeği

Kuzucu, Y. (2011). Duyguları İfade Etme Ölçeği'nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 779-792.

Ebeveynlerin Çocukluk Aşılarına Yönelik Tutumları (PACV) Ölçeği

Çevik, C., Güneş, S., Eser, Sultan & Eser Erhan. (2020). Ebeveynlerin Çocukluk Aşılarına Yönelik Tutumları (PACV) Ölçeğinin Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri. Güncel Pediatri, 18(2), 153-167.

Eğitim Stresi Ölçeği

Celik, I., Akin, A., & Saricam, H. (2014). A Scale Adaptation Study Related to the Examination of Adolescents' Levels of Educational Stress. Üniversitepark Bülten, 3(1-2), 44-55. Doi: 10.12973/unibulletin.312.4

El-Ayak Sendromu Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ökten, Ç., & Özer, Z. (2023). Validity and reliability study of the Turkish version of the Hand-Foot Syndrome Quality of Life Scale. Journal 0f Education and Research in Nursing, 20(1), 7-13. DOI:10.5152/jern.2023.21050

Eleştirel Düşünme Motivasyonu Ölçeği

Dönmez, B. ve Kaya, F. (2016). Eleştirel Düşünme Motivasyonu Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 159-173.

Ergen için Öz-Şefkat Ölçeği-Kısa Formu (ÖŞÖ-KF)

Büyüköksüz, E., & Erözkan, A. (2019). Öz-Şefkat Ölçeği-Kısa Formu (ÖŞÖ-KF): Ergen Örnekleminde Ölçek Uyarlama Çalışması. Journal of Cognitive Behavioral Psychotherapy and Research, 10(Supplement 1),17.

Facebook Bağlanma Stratejileri Ölçeği

Aktürk, A. O., Çelik, İ., Şahin, İ., & Deniz, M. E. (2014). Facebook Bağlanma Stratejileri Ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışması. İlköğretim Online, 13(1),319-333.

Fantezi Futbol Katılım Motivasyonu Ölçeği

Eskiler, E., Demirhan, O. ve Soyer, F. (2017). “Fantezi futbol katılım motivasyonu ölçeği" Tüürkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 159-169.

Fen Dersine Yönelik Uyumsal Öğrenme Durumları Ölçeği

Şenler, B. (2014). Fen Dersine Yönelik Uyumsal Ögrenme Durumları Ölçegi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalısması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi'nde sunulan bildiri, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Adana.

Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği

Şenler, B. (2014). Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama 10(2), 393-407.

Finansal Yönetim Davranışı Ölçeği

Erişen, M. A. & Yılmaz, F. Ö. (2021). Finansal Yönetim Davranışı Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Academic Value Studies, 7(3), 194-202. http://dx.doi.org/10.29228/javs.52356

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi