TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2013

517 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

10-16 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT)

Güner, O. (2013). 10-16 yaş çocuk ve ergenler için erken dönem uyumsuz ölçekler takımı (ÇEŞÖT)'nın geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği

Konaklı, T. ve Göğüş, N. (2013). Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 373-391.

Adolesanların Beslenme Bilgilerini Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Adolesanların Yeme Davranışlarını Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış dktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Affedicilik Ölçeği

Sarıçam, H., & Akın, A. (2013). Affedicilik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-46.

Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği

Kunt, H. (2013). Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 253-262.

Agorafobik Bilişler Ölçeği

Kart, A. ve Türkçapar, M. H. (2013). Agorafobik Bilişler Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 167-172.

Ahlaki Değer Ölçeği

Sarıçam, H., Çelik, İ., ve Güven, M. (2013). Ahlaki Değer Ölçeğinin Türkçe uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı, 221-227.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları. Doi: 10.13140/RG.2.2.20632.29444

Aile Katılım Ölçeği

Lindberg, N. ve Demircan, A. N. (2013). Ortaöğretim okullarında aile katılımının değerlendirilmesi: Aile Katılım Ölçeği Veli ve Öğretmen Formlarının Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 2(3), 64-78.

Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi

İnci, F. H. ve Temel, A. B. (2013). Ailede Yenilenme ve Uyum Genel İndeksi’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(4),198-206 .

Ait Olma Ölçeği

Ersanlı, K. ve Koçyiğit, M. (2013). Ait Olma Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 8(12), 751-764

Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.

Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği

Toplu-Demirtaş , E. ve Tezer, E. (2013). Aldatmaya Yönelik Niyet Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 37-45.

Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği

Ersanlı, K., Yılmaz, M. ve Özcan, K. (2013). Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği (ADİÖ): Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. (2013), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32( 1 ). 147-164

Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği

Ersanlı, K. ve Yılmaz, M. ve Özcan, K. (2013). Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği (ADİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 147-164.

Algılanan Genel Öğrenci Nitelikleri Ölçeği

Akan, D., Yıldırım, İ., ve Yalçın, S. (2013) Algılanan Genel Öğrenci Nitelikleri Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması.Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8: 9-21

Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği

Erdoğdu, M. Y. (2013). Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 115-128.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Nayır, F. (2013). “Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin” kısa form geçerlik güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 89-106.

Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Akın, Ü., Çardak, M., (2013). Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Journal of Social Science, 6( 3), 591-600.

Algılanan Stres Ölçeği

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51(3), 132-140.

Algılanan Stres Ölçeği

Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. ve Dereboy, Ç. (2013). Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. New/Yeni Symposium Journal, 51(3), 132-140.

Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği

Yapalak, S. ve Ilgaz, G. (2013). Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 79-90.

Arkadaşlık Ölçeği

Elbasan, B., Yilmaz, G. D., Cirak, Y., & Dalkilinc, M. (2013). Cultural adaptation of the Friendship Scale and Health-Related Quality of Life and Functional Mobility Parameters of the elderly living at home and in the nursing home. Topics in Geriatric Rehabilitation, 29(4), 298-303.

Avrupa Birliği Kimliği Ölçeği

Altunay, E. ve Tonbul, Y. (2013) Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin eşdeğerlik uyarlaması. Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-20.

Avrupa Kalp Yetersizliği Öz Bakım Davranışı Ölçeği

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-Care Behavior Scale. Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 13(6), 573-579.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi