TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Kendini Tanıma

9 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bilinçli Farkındalıkla Yeme Ölçeği

Kömürcü-Akik, B., & Yiğit, İ. (2022). Evaluating the psychometric properties of the Mindful Eating Questionnaire: Turkish validity and reliability study. Current Psychology, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02502-z

Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği

Karabulut, G. ve Tufan, E. (2014). Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(2), 81-92. doi: 10.7816/sed-02-02-05

Ergen Özgüven Ölçeği

Arı, A. E. (2023). Ergen özgüven ölçeğinin geliştirilmesi. A. R. Özpolat (Ed.),  21. Yüzyıl davranışları (öz denetim, atılganlık, özgüven) içinde (s. 5–40). Vizetek Yayıncılık

Fizik Motivasyon Ölçeği

Süzük, E. (2019). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği II’nin Türkçe’ye ve fiziğe uyarlanması: Fizik Motivasyon Ölçeği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2), 126-141. https://doi.org/10.35346/aod.626185

Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği

Ulaş, Ö. ve Yıldırım, İ. (2016). Kariyer Kararı Verme Yetkinliği Ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 77-90.

Kimya Motivasyon Ölçeği II

Tosun, C. (2013). Kimya Motivasyon Ölçeği-II’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 173-202.

Spor Lisesi Öğrencilerinde Özgüven Ölçeği

Arı, A.E., Yıldız, S. (2023, 07-09 Ekim). Spor Lisesi Öğrencilerinde Özgüven: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması [Bildiri sunumu]. 7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Trabzon, Türkiye.

Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu

Uslu E., Kendirkıran, G., Bilgin, M. ve PolatT, M. (2023). Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu’nun Türkçe Geçerliği ve Güvenirliği: Metodolojik Çalışma. Turkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 15  (2), 499-507. https://doi.org/10.5336/nurses.2022-94833

Terapötik İlişki Değerlendirme Ölçeği-Hemşire Formu (TİDÖ-Hemşire)

Duran, S., & Polat, S. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the therapeutic relationship assessment scale for nurses. Journal of Research in Nursing, 28(8), 630-641.  

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi