TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Öz-yeterlik

16 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği

Taşlıdere, E. ve Eryılmaz, A. (2012). Basit Elektrik Devreleri Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31-46.

Bilgisayar Öğretmenliği Öz-yeterlilik Ölçeği

Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için" bilgisayar öğretmenliği öz yeterlik ölçeği" geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-8.

Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği

Atak, H., Kapçı, E. G., & Çok, F. (2013). Evaluation of the Turkish version of the Multi-measure Agentic Personality Scale. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(3).

Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği

Kaplan, E. , Bektas, O. & Karaca, M. (2021). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 60-81 . DOI: 10.22466/acusbd.1021163

Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeği

Yetişir, M. İ. ve Ceylan, E. (2015). Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması. İlköğretim Online, 14(2), 657-670. doi: 10.17051/io.2015.49510

Fizik Dersi Tutum Ölçeği

Aydın Gürler, S., & Baykara, O. (2020). Development of an attitude scale for physics courses and a review of student attitudes. Journal of Baltic Science Education, 19(1), 6-24. https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.06

Fizik Motivasyon Ölçeği

Süzük, E. (2019). Fen Bilimleri Motivasyon Ölçeği II’nin Türkçe’ye ve fiziğe uyarlanması: Fizik Motivasyon Ölçeği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2), 126-141. https://doi.org/10.35346/aod.626185

İç Kontrol Odaklı Girişimcilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çetin, M. ve Şallı, D. (2021). İç Kontrol Odaklı Girişimcilik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 325-340. Doi: 10.18506/anemon.819219

Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği

Turan, Z. (2020). Kadının Meme Kanseri Önleme Davranışlarını Etkileyen Faktörleri Belirleme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Kimya Motivasyon Ölçeği

Güvendik, F. (2010). Kimya motivasyon ölçeğinin uyarlanması ve yapı geçerliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kimya Motivasyon Ölçeği II

Tosun, C. (2013). Kimya Motivasyon Ölçeği-II’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 173-202.

Klinik Değerlendirme için Öz Yeterlilik Ölçeği

Zengin, N., Pınar, R., Akinci, A. C., & Yildiz, H. (2014). Psychometric properties of the Self‐efficacy for Clinical Evaluation Scale in Turkish nursing students. Journal of clinical nursing, 23(7-8), 976-984.

Öğrencilerin Girişimcilik Davranışlarının Belirlenmesi Sekiz Yapı Ölçeği

Soba, M., Yıldız, E.P. & Ersoy, Y. (2021). Students’ entrepreneurial behaviour – An eight-construct scale validation: A scale adaptation study. Cypriot Journal of Educational Science. 16(2), 888-901.https://doi.org/10.18844/cjes.v16i2.5710

Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği

Ursavaş, Ö. F., Şahin, S. ve McILROY, D. (2014). Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği(Ö-TKÖ). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 885-917.

Okul Katılımcılarını Güçlendirme Ölçeği

Polat, M. (2022). Validity and Relıability of The Turkish-Adapted School Participant Empowerment Scale (SPES) for Teachers with the PLS-SEM Approach. Journal of STEM Teacher Institutes, 2(1), 10-23.

Otizmli Kaynaştırma/Bütünleştirme Öğrencisine Yönelik His, Tutum ve Görüşler Ölçeği (OKHTÖ)

Ahmetoğlu, E., Burak, Y. ve Acar, İ. H. (2019). Otizmli Kaynaştırma/Bütünleştirme Öğrencisine Yönelik His, Tutum ve Görüşler Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(Ek Sayı), 231-249. doi: 10.26468/trakyasobed.551104

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi