TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: 13-18 yaş grubundan ortaokul ve lise öğrencisi

11 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bilimsel Değerlere Eğilim Ölçeği

Herdem, K. & Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: A validity and reliability study. Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.

Biyoloji Dersi Motivasyon Anketi

Ekici, G. (2009). Biyoloji Dersi Motivasyon Anketinin Türkçe'ye uyarlanması. Çağdaş Eğitim Dergisi,34, 6-15.

Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği

Tanrıverdi, G., ve Demirbaş, M. (2012). Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 83-101.

Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Çar, B. , Bezci, Ş. , Dokuzoğlu, G. ve Kurtoğlu, A. (2022). Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri Yönelik Tutum Ölçeği (GTSÜYTÖ) Geliştirme Çalışması. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, Akademik Spor Araştırmaları Özel Sayısı, 1155-1167. https://doi.org/10.38021/asbid.1202130.

İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Varlık Alanına Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği

Çoban-Ünal, G., ve Ergin, Ö. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilginin Varlık Alanına Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online, 9(1), 188-202.

Öz-Şefkat Ölçeği-Kısa Formu (ÖŞÖ-KF)

Yıldırım, M. ve Sarı, T. (2018). Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu’nun  Türkçeye uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (4) , 2502-2517. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-452171

Popülerlik Algısı Ölçeği

Atli, A., & Canpolat, M. (2021). Keşfedici karma desen kullanılarak öğrenci popülerlik algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 372-394. Doi: 10.33418/ataunikkefd.821186

Revised Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory

Börekci, R. & Börekci, C. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of revised metacognitive awareness of reading strategies inventory. International Journal of Assessment Tools in Education, 10 (2), 331-344. Doi: 10.21449/ijate.1238250

Reynolds Ergen Depresyon Ölçeği

Oskay, G. (1997). Reynolds Ergen Depresyon Ölçeği’nin (Reynolds Adolescent Depression Scale-Rads) Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması.Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,2 (8),17-26.

Siber Saldırganlık Ölçeği

Seryol, S., & Günbatar, M. S. (2022). Siber saldırganlık ölçümü: Lise öğrencileri üzerine bir çalışma. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Kuruluşunun 40. Yıl Dönümü Şubat Özel Sayısı), 1-27. DOI: 10.33711/yyuefd.1068076

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerin Sayısal Derslerde Yaşadığı Sorunlar Ölçeği

Kiremit, İ., Kara, S. & Çinici, M. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sayısal derslerde yaşadığı sorunlar: Ölçek geliştirme ve değerlendirme. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 18-39.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi