TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Eğitim Yönetim Sisteminin Yerelleşmesi Ölçeği

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Ölçek Formu

İNDİR


Link: http://docs.neu.edu.tr/library/8518312512.pdf


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 310 Eğitim Yönetimi


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Turhan, S. (2020) Eğitim yönetim sisteminde yerelleşme ve Türkiye için bir model önerisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Yakın Doğu Üniversitesi. http://docs.neu.edu.tr/library/8518312512.pdf


Geliştiren/Uyarlayan: Suphi Turhan


Yıl: 2020


Kaynak Adı: Eğitim Yönetim Sisteminde Yerelleşme ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi


Tez Türü: Doktora


Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Lefkoşa


Ülke: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Sorumlu Yazar: Suphi Turhan


İletişim: suphiturhan@gmail.com


Ölçülen Özellikler: Eğitim yönetimi, karar katılma durumu, Katılımcılık, Okul Yönetimi, Örgüt Yönetimi, yerel yönetime katılım


Alt Boyutlar: Yerel Yönetimlerin Eğitim Yönetimi Kapasitesi Algısı, Yerelden Yönetim Algısı, Yerelleşmenin Ekonomi, Eğitim, Yönetim ve Sosyal Yaşama Katkıları Algısı


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 1. Yerelden Yönetim Algısı 7 madde
2. Yerel Yönetimlerin Eğitim Yönetimi Kapasitesi Algısı 5 madde
3. Yerelleşmenin Ekonomi, Eğitim, Yönetim ve Sosyal Yaşama Katkıları Algısı 24 madde


Kimlere Uygulanabilir: Bütün öğretmenlere, Eğitim Yöneticileri, Okul Müdür Yadımcıları, Okul Müdürleri, Okul Müdürlerine


Derecelendirme: 5'li likert (Kesinlikle Katılıyorum 5, Katılıyorum 4, Kararsızım 3, Katılmıyorum 2, Kesinlikle Katılmıyorum 1)


Ölçek Puanlaması: Ölçekte alınacak puanlar 1-5 arasındadır.


Ölçek Değerlendirmesi: Katılımcıların önermelere katılım düzeylerinin ölçülmesinde kullanılan puan sınırları:
Kesinlikle Katılmıyorum (1) 1.00-1.69
Katılmıyorum (2) 1.70-2.39
Kararsızım (3) 2.40-3.29
Katılıyorum (4) 3.30-4.19
Kesinlikle Katılıyorum (5) 4.20-5.00 olarak öngörülmüştür


Geçerlik: a. Ölçek maddelerinin tutarlığı ve eğitim yönetim sisteminin yerelleşmesini ne ölçüde kapsadığının belirlenmesi için uzman görüşü alınmıştır. Uzman değerlendirmeleri sonucunda kapsam geçerlik indeksi değeri (0,91) olarak çıkmış ve kapsam geçerlilik oranı sınır değeri olan 0,62 değerinden büyük olduğu belirlenmiştir. Oluşturulan ölçeğin kapsam geçerliliği istatistiksel olarak anlamlıdır ve daha sonraki istatistiksel çalışmalar için uygun bir yapıdadır.
b. Yapı geçerliliğini tespit etmek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonunda 3 faktörlü, toplam Varyans %75,608’ini açıklayan, Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Yeterliliğinin. 981 olduğu 36 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçekte yer alan maddelerin yük değeri .632 ile .827 arasındır.
c. Doğrulayıcı faktör analizi model uyumunu test etmek için Ki Kare (χ2) testi ve bununla birlikte çok sayıda farklı uyum indeksleri kullanmıştır. Bunlardan 6 uyum indeksinin mükemmel uyum, 7 uyum indeksinin kabul edilebilir ve 2 uyum indeksinin de zayıf uyum göstermiştir.


Güvenirlik: Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak iç tutarlık katsayıları Cronbach Alpha (0,973), Spearman-Brown (0,944) ve Guttman (0,877) olarak bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi