TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Duygu

16 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Acil Uzaktan Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği

Toraman, Ç., Abdüsselam, M. S., Özen, F., & Uzoğlu, M. (2021). Psychometric features of the emergency remote teaching attitude scale and an example application. International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI), 13(3), 3513-3539. Retrieved from: http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/article/view/833/420. (Education Resources Information Center [ERIC]).

BarOn Duygusal Zekâ Testi Çocuk ve Ergen Formu (Kısa)

Karabulut, A. (2012). Duygusal zeka: BarOn ölçeği uyarlaması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çevrimiçi Öğrenci Bağlılık Ölçeği

Polat, E., Hopcan, S. & Kamalı Arslantaş, T. (2022). Çevrimiçi Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 12(1), 41-56. Doi: 10.54535/rep.1017070

Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği

Kürtüncü, M., ve Arslan, N. (2020). Çocuklar İçin Yeme Davranışları Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 13(4), 267-274. https://doi.org/10.46483/deuhfed.669779

Çölyak Hastalığı Ölçeği

Aksan, A., Mercanlıgil, S. M., Häuser, W., & Karaismailoğlu, E. (2015). Validation of the Turkish version of the Celiac Disease Questionnaire (CDQ). Health and quality of life outcomes, 13(1), 82-89.

Durum Çaresizliği Ölçeği

Ekşi, H. ve Benli E. (2023). Çaresiz zamanlar önlem almayı gerektirir: Durum çaresizliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.  

Engellilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeği

Yelpaze, İ. ve Türküm, A. S. (2018). Engellilere Yönelik Çok Boyutlu Tutum Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 168-187. doi: 10.26466/opus.377906

Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Karaca, M. , Bektaş, O. & Saraçoğlu, S. (2022). Fen Bilimleri Dersine Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 1-21.

Minnettarlık Ölçeği

Acar, M. C. (2022). Minnettarlık ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Artuklu Akademi, 9(1), 101-112. https://doi.org/10.34247/artukluakademi.1085569

Örgütsel Sessizlik Ölçeği

Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2013). Öğretmenler için Örgütsel Sessizlik Ölçeği geliştirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 167-182.

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevresel Tutum Ölçeği

Özata Yücel, E. ve Özkan, M. (2014). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevresel Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 27-48. https://doi.org/10.19171/uuefd.37221

Ortaokul Öğrencilerinin Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durumlarının Belirlenmesi Ölçeği

Kocakülah, A. ve Uslu, N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin kavramsal öğrenmede zihinsel durumlarının belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (s.558-568). İzmir, Türkiye.

Orto-11 Ölçeği

Arusoğlu, G., Kabakçı, E., Köksal, G. ve Merdol, T. K. (2008). Ortoreksiya Nervoza ve Orto-11’in Türkçeye uyarlama çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 283-291.

Rosacea-Özgül Yaşam Kalitesi Ölçeği

Tosun, M., & KARAGÖZ, Y. (2022). Rosacea-Specific Quality of Life Scale (RosaQoL): The Study of Adaptation and Validation for Turkish Rosacea Patients. Clinical and Experimental Health Sciences, 12(4), 999-1004.  DOI: 10.33808/clinexphealthsci.978423

Vitiligo Yaşam Kalite Ölçeği

Şenol,A. (2009). Vitiligo hastalarına yönelik yaşam kalite ölçeği geliştirme çalışması . (Tıpta Uzmanlık Tezi). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.

Zihinsel Durum Ölçeği

Uslu,N. (2018).Ortaokul öğrencilerinin kavramsal öğrenmede zihinsel durumlarının belirlenmesi: Ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi