TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Türleri: Klinisyen Değerlendirme

19 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Allen Bilişsel Seviye Tarama

Kaya-Ozturk, L., Bumin, G., Ozturk, E., & Akyurek, G. (2022). Investigation of the validity and reliability of the Turkish adaptation of Allen Cognitive Level Screen-5 (ACLS-5) with ındividuals with schizophrenia. Occupational Therapy in Mental Health, 1-17. https://doi.org/10.1080/0164212X.2022.2135671

Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği

Şimşek, M., Öncü, F. ve Kabil, M. (2020). Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği’nin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (12), 268-280. Doi: 10.18863/pgy.800752

Beden, Yeme, Egzersiz Kıyaslama Ölçeği

Comert,T.K., Türker, D., Uğurlu, M., Adigüzel, K.T., Saunders, J.F., Fitzsimmons-Craft, E. (2023). Validity and reliability of the Turkish Version of the Body, Eating, and Exercise Comparison Orientation Measure in Turkish Female University Students. Asian Pac. J. Health Sci., 10(2), 22-26.

Çocuğa Uyarlanan Total Nöropati Ölçeği

Çeltik, E. (2022) Çocuğa Uyarlanan Total Nöropati Ölçeği’nin kemoterapi alan çocuklarda geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tez No. 714470) [ Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği

Halman-Kara, P. (2022) Çocuk Saldırganlığına Yönelik Anne Baba Tutum Ölçeği (Tez No. 755175) [Doktora tezi,  İstanbul Arel Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Durum Çaresizliği Ölçeği

Ekşi, H. ve Benli E. (2023). Çaresiz zamanlar önlem almayı gerektirir: Durum çaresizliği ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. 6. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye.  

Gebelikte Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği

Yilmaz, E., & Karahan, N. (2019). Gebelikte Sağlıklı Yaşam Davranışları Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik güvenirliği. Cukurova Medical Journal, 44, 498-512.

hidrasyon/su dengesi ölçeği

Şen N, Aktaç Ş. Validity and reliability study for Turkish adaptation of water balance questionnaire. ADYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi 2021;7(2):120-128. doi:10.30569.adiyamansaglik.859222

İnmeli Hastalar için Postüral Değerlendirme Ölçeği

Zöngür, S., Aksoy, C. C., Taşpınar, F., Taşpınar, B. ve Kenar, B. (2018). İnmeli Hastalar İçin Postüral Değerlendirme Ölçeği (Postural Assessment Scale for Stroke Patients) Türkçe Versiyonu geçerlik ve güvenirlik. Izmir Democracy University Health Sciences Journal, 1( 2), 23-35.

Klinik KOAH Anketi

Taspinar, B., Erbay, U., Taspinar, F., & Aksoy, C. C. (2020). A study on the validity and reliability of the Turkish version of the Clinical Chronic Obstructive Pulmonary Disease Questionnaire. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 33 (3), 379-385.

Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği Kısa Formu C

Akın-Arıkan, Ç., Baştemur, Ş., Demirtaş-Zorbaz, S. (2021). Marlowe-Crowne Sosyal Beğenirlik Ölçeği Kısa Formu C’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. HAYEF: Journal of Education, 18(2), 278-294. Doi: 10.5152/hayef.2021.20026

Nightingale Semptom Değerlendirme Ölçeği (N-SAS)

Can, G., & Aydiner, A. (2011). Development and validation of the Nightingale Symptom Assessment Scale (N-SAS) and predictors of the quality of life of the cancer patients in Turkey. European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society, 15(1), 3–11. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2009.10.010  

Pelvic Pain Impact Questıonnaire

Kurt, T. K., Taşpınar, B., & Taspinar, F. (2023). Validity and reliability of the Turkish version of The Pelvic Pain Impact Questionnaire. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 7 (2), 705-712. https://doi.org/10.30621/jbachs.1178880

Sağlık Çalışanlarının Kronik Ağrılı Hastalara Yönelik Tutumu Ölçeği

Sucu-Çakmak, N. C., Çalışkan, N., & Kan, A. (2023). Health Care Professionals’ Attitudes Toward Patients with Chronic Pain: Scale Development Study. Pain Management Nursing, 24 (2), 188–195. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2022.08.004

Sporda Toparlanma Bilgi Testi

Aydemir, M., Mirzeoğlu, A.D. ve Kolayiş, İ.E.,(2020) Sporda Toparlanma Bilgi Testi: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 40-48. https://doi.org/10.5336/sportsci.2019-71036

Susuzluk Rahatsızlığı Ölçeği

Çiftçi, B., Yıldız, G. N., Avşar, G., Köse, S., Aydın, E., Doğan, S., & Çelik, Ş. (2023). Development of the Thirst Discomfort Scale: A validity and reliability study. American Journal of Critical Care, 32(3), 176-183. https://doi.org/10.4037/ajcc2023954

Taburculuk Sonrası İyileşme Ölçeği

Eti Aslan F, Çınar F, Korkmaz E, Azizoğlu H. Validity and Reliability Study of the Turkish Form of Post-Discharge Surgical Recovery Scale. Florence Nightingale J Nurs. 2021 Jun 1;29(2):158-166. doi: 10.5152/FNJN.2021.19219. PMID: 34263234; PMCID: PMC8245018.

Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Davranışları Ölçeği (TBGDÖ)

Arslan, N., Kürtüncü M. (2022). Bebek liderliğinde beslenme ve geleneksel tamamlayıcı beslenme eğitiminin bebek gelişimine etkisi/ The effect of baby-led weaning and traditional complementary feeding education on infant development (Tez No. 750128) [Doktora tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Victorian Spor Enstitüsü Gluteal Tendinopati Değerlendirme Anketi

Citaker, S., Arikan, H., Maras, G., Ayas, I. H., & Yazgan-Dagli, B. (2022). Translation, reliability, and validity of the Turkish version of the Victorian Institute of Sports Assessment For Gluteal Tendinopathy (VISA-G) questionnaire in individuals with greater trochanteric pain syndrome. Physiotherapy theory and practice, 1-8. Doi: 10.1080/09593985.2022.2127139

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi