Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak Türü: 
Makale
Kaynak/Referans: 

Doğan, T., Sapmaz, F. ve Totan, T. (2010). Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,12(2), 121-129.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Ölçülen Özellikler: 
Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: 

3 alt boyut ve 29 madde
Görünüşü Düzeltme (10 m): ‘Görünüşümle ilgili beğenmediğim yönlerimi nasıl gizleyeceğimi düşünürüm.
Olumlu Mantıksal Kabullenme (11 m): Kendi kendime görünüşümle ilgili bir olumsuzluğu abartıyor olabileceğimi söylerim.
Kaçınma (8 m): Görünüşümle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelerimi görmezden gelmeye çalışırım.

Ölçeğin Türü: 
Kimlere Uygulanabileceği: 
Derecelendirme: 
4'lü Derecekendirme (1=hiç katılmıyorum - 4=tamamen katılıyorum)
Ölçeğin Puanlaması: 

Her alt boyut kendi içinde puanlanmaktadır. Ölçek ters maddeler içermemektedir.

Ölçeğin Değerlendirilmesi: 

BİBSÖ’nün psikometrik özelliklerinin incelendiği bu çalışmada önce dilsel eşdeğerlik çalışması yapılmıştır. Daha sonra, ölçeğin maddelerinin toplam puanı yordama gücünü belirlemek amacıyla her alt boyut için madde analizi yapılmıştır.

Geçerlik: 

Yapı geçerliği: BİBSÖ’nün geçerlilik çalışmasında BFA’i ve DFA’i yöntemleri kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

BİBSÖ’nün güvenilirliği Cronbach alfa iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle hesaplanmıştır.

Orijinal Form

Ölçeğin Orijinal Adı: 
The Body Image Coping Strategies Inventory
Orijinal Kaynak Türü: 
Makale
Orijinal Kaynak/Referans: 

Cash, T. F., Santos, M. T., & Williams, E. F. (2005). Coping with body-image threats and challenges: Validation of the Body Image Coping Strategies Inventory. Journal of psychosomatic research, 58(2), 190-199.

DOI: 
DOI: 10.1016/j.jpsychores.2004.07.008
Sitemizden en iyi biçimde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz.    Daha Fazla Bilgi