TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Tayfun Doğan

Tayfun Doğan
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
22 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Doğan, T., Sapmaz, F. ve Totan, T. (2010). Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,12(2), 121-129.

Bilişsel Esneklik Envanteri

Sapmaz, F. ve Doğan, T. (2013). Bilişsel esnekliğin değerlendirilmesi: Bilişsel Esneklik Envanteri Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 143-161.

Duwas İşkoliklik Ölçeği

Doğan, T. ve Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.

Duygusal Yeme Ölçeği

Doğan, T., Göçet-Tekin, E., & Katrancıoğlu, A. (2011). Feeding your feelings: A self-report measure of emotional eating. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2074–2077.

İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği

Doğan, T., Çetin, B. ve Sungur, M. Z. (2009). İş yaşamında Yalnızlık ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10(6), 271-277.

Kadınlarda Olası Kariyer Sonlandırma Nedenleri Ölçeği

Totan, T., &Doğan, T. (2010). Kadınlarda olası kariyer sonlandırma nedenlerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İşGüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(4), 35-50. DOI: 10.4026/1303-2860.2010.156.x

Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği

Doğan, T. (2011). İki boyutlu benlik saygısı: Kendini Sevme/Özyeterlik Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(162), 126-137.

Kişilerarası Duyarlılık Ölçeği

Doğan, T. ve Sapmaz, S. (2012). Kişilerarası Duyarlılık Ölçeğinin Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik analizi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(2), 143-155.

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Doğan, T. (2015). Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102.

Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği

Doğan, T. ve Aydın, F.T. (2020). Olumlu Çocukluk Yaşantıları Ölçeği’nin geliştirilmesi. Hayef:journal of education, 17(1), 1-19. https://doi.org/10.5152/hayef.2020.1925

Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği

Doğan, T. ve Totan, T. (2010). Olumlu Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 22, 1-20.

Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu (ODKÖ)

Çetin, B., Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2010). Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 205-216.

Oxford Mutluluk Ölçeği

Doğan, T.,ve Sapmaz, F. (2012). Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun psikometrik özelliklerinin üniversite öğrencilerinde incelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25: 297-304.

Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu

Doğan, T. ve Akıncı-Çötok, N. (2011). Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 165-172.

Öznel Mutluluk Ölçeği

Doğan, T. ve Totan, T.(2013). Psychometric properties of Turkish version of the Subjective Happiness Scale The Journal of Happiness & Well-Being, 1(1), 23-31.

Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği

Doğan, T. (2011). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin Ergenlerden Oluşan Bir Örneklemde İncelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 12-19.

Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ)

Doğan, T. (2010). Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği’nin (SGKÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 151-159.

The Tromso Sosyal Zeka Ölçeği

Dogan, T., & Cetin, B. (2009). The validity, reliability and factorial structure of the Turkish version of the Tromso Social Intelligence Scale. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(2), 709-720.

Toronto Empati Anketi

Totan, T., Doğan, T., ve Sapmaz, F. (2012). The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of psychometric properties among Turkish university students. Egitim Arastirmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46: 179-198.

Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği

Doğan, T., & Çetin, B. (2009). Tromso Sosyal Zekâ Ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Educational Sciences: Theory and Practice, 7(1), 241-268.

UCLA Yalnızlık Ölçeği Kısa Formu

Doğan, T., Çötok, N. A. ve Tekin, E. G. (2011). Reliability and validity of the Turkish version of the UCLA Loneliness Scale (ULS-8) among university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 2058-2062. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.053

Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği

Eryılmaz, A. ve Doğan, T. (2012). İş yaşamında öznel iyi oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(1): 49-55

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi