TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2011

494 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Balcık, G. (2011). 5 Yaş Çocuklar İçin Kendini Yönetme Davranışı Ölçeği’nin geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Adalet Eğilim Ölçeği

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Adaptation of Harter’s Scale of Intrinsic Versus Extrinsic Motivational Orientation in the Classroom to Primary Schools in Turkey

GÖKÇE E, ÖZTUNA D, ELHAN A (2011). Adaptation of Harter’s Scale of Intrinsic Versus Extrinsic Motivational Orientation in the Classroom to Primary Schools in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 11(42), 80 – 95.

Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası

Yıldız, S. (2011). Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası'nın Türk populasyonu için adaptasyonu (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği

Arabacı-Baysan, L. ve Çam, M. O. (2011). Adli Psikiyatri Hastalarına Yönelik Hemşire Tutum Ölçeği geliştirme. Nöropsikiyatri Arşivi, 48, 175-183. doi: 10.4274/Npa.Y5799

Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeği

Bıyık-Temel A., Başalan-İz, F. ve Yetim, D. (2011). Türk toplumunda Adölesan Sağlığını Geliştirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği. Güncel Pediatri, 9, 14-22.

Ağır Bozukluk Bataryası

Ertaş, T. (2011). Türkçeye uyarlanmış Ağır Bozukluk Bataryası'nın demanslı bireylerde geçerlik güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği

Öztürk, N. (2011). 61-72 aylık çocuklar için Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Ankara örneklemi) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aile APGAR Ölçeği

Özcan, S., Duyan, V. ve İncecik, Y. (2011). Aile Hekimliği’nde Aile APGAR Ölçeği’nin Kullanımı: Türkçeye uyarlama çalışması. The Journal of Turkish Family Physician, 2 (3), 30-37.

Aile İlişkileri Ölçeği (Family Relationship Scale)

Demirtaş, S. (2011). Çocuklar için Aile İlişkileri Ölçeği'nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aile Karar Verme Ölçeği

Morsünbül, Ü. (2011). Ergenlikte özerkliğin ve kimlik biçimlenmesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği

Atabey, D. ve Tezel-Şahin, F. (2011). Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 793-804.

Ailede Özerk İlişkisel Benlik Ölçekleri

Özdemir, Y., & Çok, F. (2011). Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeklerinin lise öğrencileri için uyarlanması ve psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 10(1),121-132.

Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği

Gökler-Danışman, I. ve Köksal S. (2011). Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Yazıları, 14 (28), 39-46.

Akademik İyimserlik Ölçeği (Academic Optimism Scale)

Yıldız, G. (2011). Akademik İyimserlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanabilirliğinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Bacanlı, H. ve Sahinkaya, O. (2011). The Adaptation Study of Academic Motivation Scale into Turkish. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 562–567. doi:10.1016/j.sbspro.2011.02.068

Akıllı Tahta Tutum Ölçeği

Akçayır, M. (2011). Akıllı tahta kullanılarak işlenen matematik dersinin sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Algılanan Aile Yükü Ölçeği

Arslantas, H., Adana, F., Dereboy, F., Altinyazar, V., İnal, S., Ildirli, G. S. ve Kırcı, Ç. (2011). Algılanan Aile Yükü Ölçeği'nin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48(1), 53-58. doi: 10.4274/npa.y5617

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Alopesi Yönetim Ölçeği (AYÖ)

Akbal-Ateş, S. (2011). Kemoterapiye bağlı alopesi algısı ve yaşam kalitesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Alzheimer Hastalığı İşbirlikli Çalışma -Günlük Yaşam Aktiviteleri

İnce, A., Mavioğlu, H., & Eser, E. Adaptation to Turkish community and reliability-validity of ADCS-ADL scale. Journal of Neurological Sciences, 28(1), 4-13.

Ana-Babalar İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Erman, Ö. ve Güven, Ö. (2011). Beden Eğitimi Dersine Yönelik Ana-Baba Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 184-196.

Anksiyete Ölçeği

Ekizoğlu, N., & Özcinar, Z. (2011). A study of developing an anxiety scale towards the internet. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 3902-3911.

Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği

Kaya, İ. ve Hamamcı, Z. (2011). Anne-Babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1149-1165.

Arkadaşlık Aktivite Ölçeği

Nalbant, S., Aktop, A., Özer, D. & Hutzler, Y. (2011). Validity and reliability of a Turkish version of the Friendship Activity Scale. European Journal of Special Needs Education, 26(4), 523-530. doi: 10.1080/08856257.2011.597176

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi