TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Saygı

17 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.

Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği

Kayır, B. ve Özbek, O. (2019). Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 134-144. doi: 10.33689/spormetre.601953

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği

Yücekaya, M. A., Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 252-266. Doi: 10.25307/jssr.1084287

Birey Merkezli Perioperatif Hemşirelik Ölçeği

Yılmaz-Esenboğa, N., Yurt, S. (2022). Birey Merkezli Perioperatif Hemşirelik Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 39 (1), 21-33. https://doi.org/10.53490/egehemsire.1107227

Hoşgörü Tutum Ölçeği

Taş, H. (2018). Hoşgörü tutum ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 13(4), 1169-1192. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12884

İnsani Değerler Ölçeği

Dilmaç, B. (2007). Fen lisesi öğrencilerine insani değerler eğitimin verilmesi ve İnsani Değerler Ölçeği ile sınanması. (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası

Candan-Dönmez, Y. (2006). Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası'nın Türk hemşire ve hastaları için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Öğretmenlik Meslek Etik İlkeleri Ölçeği

Kepenek, Ö. (2008). Öğretmenlik meslek etik ilkelerinin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi (Kocaeli ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Okul Öncesi Değerler Ölçeği

Neslitürk, S. ve Çelikgöz, N. (2015). Okul öncesi değerler ölçeği aile ve öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 19-42. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.405

Okul Öncesi Değerler Ölçeği

Neslitürk, S. ve Çeliköz, N. (2015). Okul Öncesi Değerler Ölçeği Aile ve Öğretmen Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(19), 19-42.

Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği

Atabey, D. ve Ömeroğlu, E. (2016). Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeğinin geliştirilmesi . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (35) , 101-136 . https://doi.org/10.31795/baunsobed.645318

Okul Yöneticilerinin Sorunları Ölçeği

Bozkuş, K. (2022). The Problems of School Administrators Scale. International Journal of Educational Leadership and Management, 10(1), 25-55. https://doi.org/10.17583/ijelm.0.7069

Sağlık Bakımı İletişim Anketi (SBİA)

Kalkan, E. C., ve Atlı-Özbaş, A. (2021). Sağlık Bakımı İletişim Anketi’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. THDD, 2(1), 42-53.

Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Etik Değerleri Ölçeği

Karaman, F., Barut, A.Y. (2022). Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Etik Değerleri Ölçeği’nin geliştirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 8 (3), 93-106.

Sağlık Profesyonelleri İletişim Becerileri Ölçeği

Mendi, O. & Yıldırım, N. & Mendi, B. (2020). Cross-cultural adaptation, reliability, and validity of the Turkish version of the health professionals communication skills scale. Asian Nursing Research, 14, 312-319. https://doi.org/10.1016/j.anr.2020.09.003

Sosyal Bilgiler ile İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Derslerindeki Değerlere İlişkin Ortak Tutum Ölçeği

Kaya, F. (2021). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerindeki değerlere ilişkin tutumları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Takıma İlişkin Elde Edilebilir Sosyal Destek Ölçeği

Şenel, E., Yıldız, M. ve Ulaş, M. (2018). Takıma İlişkin Elde Edilebilir Sosyal Destek Ölçeği: Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4), 21-36. doi: 10.1501/Sporm_0000000391

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi