TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2013

517 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Avrupa Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Davranış Ölçeği

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-care Behavior Scale. Anadolu Kardiyol Derg, 13(6), 573e579. doi: 10.5152/akd.2013.141

Avrupa Kalp Yetmezliği Öz Bakım Davranışı Ölçeği

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-Care Behavior Scale. Anadolu Kardiyol Dergi, 13(6), 573-579.

Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Demirdis, E., & Celik, S. B. (2013). Separation Anxiety Inventory: Validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1727-1731.

Ayrılık Nedenleri Ölçeği

Sunal, A. B., Doğan, Ö. A. ve Özen, A. (2013). Ayrılık Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 50-60.

Baba- Bebek Bağlanma Ölçeği

Güleç, D. ve Kavlak, O. (2013). Baba- Bebek Bağlanma Ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10( 2 ), 170-181.

Barratt Dürtüsellik Ölçeği

Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. J Clin Psychol 1995; 51:768-774.

Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu

Tamam, L., Güleç, H. ve Karataş, G. (2013). Barratt Dürtüsellik Ölçeği Kısa Formu (Bıs-11-Kf) Türkçe uyarlama çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 50(2), 130-134. doi: 10.4274/npa.y 6296

Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği

Akın, A., Aşut, S., Toprak, H., Çardak, M., Özdemir, E., Sarıçam, H., & Kaya, Ç. (2013, Mayıs). Başa Çıkma Esnekliği Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. 5. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, Sakarya, Turkey. Doi: 10.13140/RG.2.2.20186.75205

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formu (BÇSÖ-KF)

Bacanlı, H., Sürücü, M. ve İlhan, T. (2013). Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 81-96.

Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul

Hacıömeroğlu, G., Bilgen, S. ve Tabuk, M. (2013). Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul’un Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 85-96. doi: 10.15285/EBD.2013385568

Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Üstün, Y. (2013). Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği

Meral, B & Cavkaytar, A. (2013). Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim. 38 (170), 49-60.

Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Yanık, M. ve Çamlıyer, H. (2013). Ortaöğretimde Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 10(2), 691-705.

Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği

Koç, Y. (2013). Beden Eğitimi Dersi Sportmenlik Davranışı Ölçeği (BEDSDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 96-114.

Bellek İşlevselliği Anketi

Şahin, S., Yüksel, N., Utku, Ç., Bodur, N. E., Karapıçak, Ö. K., Birer, N. Ç. ve Kaya, D. ( 2013 ). Bellek İşlevselliği Anketi'nin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması.Klinik Psikiyatri Dergisi, 16(3), 135-147.

Beş Boyutlu Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Kınay, F. (2013). Beş boyutlu bilinçli farkındalık ölçeği'ni Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Beş Faktörlü İyilik Hali Envanteri Ergen Formu

Owen, F. K.. ve Öğretmen, T. (2013). Beş Faktörlü İyilik Hali Ölçeği-Ergen Formu: Türk Ergenler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 53-73.

Beyin Kanseri Tedavisinin Fonksiyonel Değerlendirilmesi (BKTFD)

Karadağ Arlı, Ş. (2013). Beyin kanseri tedavisinin fonksiyonel değerlendirilmesi ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Bilgisayar Aracılı İletişime Yönelik Güdülenim Ölçeği

Atabek, O. (2013). An exploratory study on the use of Facebook by pre-service teachers in Turkey and the U.S.A: A mixed method design (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Gümüş, N., Özüpekçe, S.( 2013 ) Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish and Turkic, 8(8), 665-677.

Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği

Başer, M. (2013) Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies , 6(6), 199-215.

Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi

Yurt, Ö. & Ömeroğlu, E. (2013). 0-72 aylık çocuklar için Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi, 1(2), 19-35.

Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Ölçeği

Çetinkaya, E., Şimşek, C., ve Çalışkan, H. (2013). Bilim ve sözde-bilim ayrımı için bir ölçek uyarlama çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.

Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Ölçeği

Çetinkaya, E. K., Şimşek, C. L.. ve Çalışkan, H. (2013). Bilim ve Sözde-Bilim Ayrımı İçin Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 31-43.

Bilimin Doğası Ölçeği

Özgelen, S. (2013). Bilimin Doğası Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 711-736.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi