TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Beyin Kanseri Tedavisinin Fonksiyonel Değerlendirilmesi (BKTFD)

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Karadağ Arlı, Ş. (2013). Beyin kanseri tedavisinin fonksiyonel değerlendirilmesi ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.


Geliştiren/Uyarlayan
Şenay Karadağ Arlı


Yıl
2013


Kaynak Adı
Beyin kanseri tedavisinin fonksiyonel değerlendirilmesi ölçeğinin Türk toplumunda geçerlik ve güvenirlik çalışması


Tez Türü
Doktora


Üniversite
Marmara Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İstanbul


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52hHwqOCddgYDoCINt9X6OMHTKN2pse4CwosAzD9EB9Fd


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Şenay Karadağ Arlı


İletişim
sarli@agri.edu.tr


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

50 maddeden oluşmaktadır.Fiziksel durum; 7 madde, Sosyal yaşam ve aile durumu; 7 madde, Duygusal durum; 6 madde, Faaliyet durumu; 7 madde, İlave durumlar; 23 madde


Derecelendirme
Hiç 0 ,Biraz 1 , Bazen 2 , Çoğu zaman 3 ,Her zaman 4


Ölçek Puanlaması

Ölçeğin her bir maddesinin puanlanması; Hiç 0 puan,Biraz 1 puan, Bazen 2 puan, Çoğu zaman 3 puan ,Her zaman 4 puan verilerek yapılır.
NOT: Negatif ifadeler için ters puanlama yapılır.Toplam Puan 184'tür.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Araştırmada kullanılan ölçekteki maddelerin ayırt ediciliğini belirlemek için yapılan alt ve üst %27’lik kısımda yer alan ölçek toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında ileri derece anlamlı fark bulundu (p<0.001), (Tablo 9). Bu durum, maddelere verilen yanıtlar toplamında, maddelerin verilen kararları iyi ayrıştırabildiğini göstermektedir. Ayrıca 12 uzman tarafından yapılan BKTFDTr ölçeğinin kapsam geçerliği %96 olarak belirlendi.


Güvenirlik

BKTFDTr ölçeğinin alt boyut ve tüm ölçek için Cronbach Alpha katsayısı incelendiğinde; fiziksel durum boyutu için 0.72, sosyal yaşam ve aile durumu boyutu için 0.84, duygusal durum boyutu için 0.83, faaliyet durumu boyutu için 0.87, ilave durumlar boyutu için 0.86 ve tüm ölçek için 0.93 olarak bulundu (Tablo 12). Bu değerler literatür bilgisi ile uyumlu ve ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi