TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Avrupa Birliği Kimliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Altunay, E. ve Tonbul, Y. (2013) Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin eşdeğerlik uyarlaması. Akademik Bakış Dergisi, 36, 1-20.


Geliştiren/Uyarlayan
Esen Altunay, Yılmaz Tonbul


Yıl
2013


Kaynak Adı
Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin eşdeğerlik uyarlaması


Dergi
Akademik Bakış Dergisi


Sayı
36


Sayfa Aralığı
1-20


Link:
http://www.akademikbakis.org/36/06.htm


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

İletişim
esenaltunay@yahoo.com


Ölçülen Özellikler
AB Kimliği, Avrupa Birliği


Kimlere Uygulanabilir
Öğretmen ve Yöneticiler


Derecelendirme
5 dereceli (kesinlikle katılmıyorum, az katılıyorum, orta düzeyde katılıyorum, oldukça katılıyorum ve tamamen katılıyorum).


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

İngilizceden Türkçeye araştırmacı tarafından çevrilerek, dil ve içerik geçerliliği için uzman görüşlerine sunulmuştur. Oluşturulan bu Türkçe form, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimi almış iki uzman tarafından, geri çeviri yöntemiyle tekrar İngilizce’ye çevrilmiştir. Yapılan çevirinin tekrar İngilizceye çevrilmesi, ardından Türkçeye çevrilmesi ve
araştırmacının yaptığı çeviri uygunluğunun kontrolü istenmiştir.


Geçerlik

Geçerlik çalışmalarında ölçeğin dört boyutlu yapısı incelenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve maddelerin faktör yüklerini belirleyerek boyutlandırabilmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır.


Güvenirlik

Avrupa Birliği Kimliği Algısı Ölçeğinin 16 maddesinin güvenirliği için Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı, Spearman ve Guttman değerleri ve alt boyutlarına ilişkin McDonald’ın Omega değerleri hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi