TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

10-16 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52qtWNE-y_sQFrKFABmtBHMbi2XcZT4rv5FdaMaJYHsha


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 101 Bilişsel Süreçler, Bellek ve Karar Verme


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Güner, O. (2013). 10-16 yaş çocuk ve ergenler için erken dönem uyumsuz ölçekler takımı (ÇEŞÖT)'nın geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.


Geliştiren/Uyarlayan: Olcay Güner


Yıl: 2013


Kaynak Adı: 10-16 yaş çocuk ve ergenler için erken dönem uyumsuz ölçekler takımı (ÇEŞÖT)'nın geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması


Tez Türü: Doktora


Üniversite: Marmara Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: İstanbul


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Olcay Güner


İletişim: oguner@arkabahce.info


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

97 maddeden oluşmaktadır.


Derecelendirme: 1: Benim için tamamıyla yanlış, 2: Benim için çoğunlukla yanlış, 3: Benim için ne doğru ne yanlış, 4: Benim için çoğunlukla doğru 5: Benim için tamamıyla doğru


Geçerlik:

Global Önem Endeksi (GSI) ve Pozitif Belirtiler Toplamı (PST) puanlarının arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayısı r= .86 olmuştur. Alt ölçeklerin birbirleri ile olan ilişkisini gösteren korelasyon katsayıları r= .37 ile .54 arasında bulunmuş ve testin yapı geçerliğini ortaya konmuştur


Güvenirlik:

α= .92, testin iki eşit yarıya ayrılarak hesaplanmasıyla elde edilen Sperman-Brown iç tutarlılık katsayısı.88 ve Gutmann iç tutarlılık katsayısı.87 olarak bulunmuştur. Her biri p<.01 düzeyinde anlamlı olan bu katsayılar testin yüksek düzeyde iç tutarlılığı olduğunu göstermiştir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi