TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ana-Babalar İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Erman, Ö. ve Güven, Ö. (2011). Beden Eğitimi Dersine Yönelik Ana-Baba Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 184-196.


Geliştiren/Uyarlayan
Erman Öncü, Özbay Güven


Yıl
2011


Kaynak Adı
Beden Eğitimi Dersine Yönelik Ana-Baba Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi


Dergi
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi


Cilt
5


Sayı
3


Sayfa Aralığı
184-196


Link:
http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/article/download/259/207


Dosyalar

Makale
PDF


Sorumlu Yazar
Erman Öncü


İletişim
eoncu@kyu.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Anne Baba Tutumu, Beden Eğitimi Dersi


Alt Boyutlar
Algısal Boyut, Destek Boyutu, İşlevsel Boyut, Önem Boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

21 madde ve 4 alt boyut

Algısal Boyut (8 m): Beden eğitimi bana çok anlamsız geliyor

İşlevsel Boyut (5 m): Çocuğumun güven duygusu beden eğitimi derslerinde daha çok gelişir

Destek Boyutu (4 m): Çocuğumu, beden eğitimi dersi aktivitelerine katılması yönünde

cesaretlendiririm.

Önem Boyutu (4 m): Beden eğitimi dersi, en az diğer dersler kadar önemlidir.Kimlere Uygulanabilir
Anne-Babalar


Derecelendirme
5'li Likert (1=hiç katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması
-

Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçeğin geçerliğini test etmek amacıyla yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde; ölçeğin 4

faktörlü olduğu tespit edilmiş ve madde sayısı da 21 olarak belirlenmiştir. Madde yük değerleri

I.Faktör için 0.691-0.804; II.Faktör için 0.543-0.768; III.Faktör için 0.557-0.806 ve IV.Faktör için ise

0.586-0.801 arasındadır.Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach Alpha güvenirlik ve iki

yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayısına bakılmış ve bu değerler sırasıyla 0,90 ve 0,76

olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına

yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla hazırlanan ölçeğin, yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması

sonucunda kullanılabilir bir ölçüm aracı olduğu tespit edilmiştir.Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi