TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yazarlar: Çetin Toraman

Çetin Toraman
Yazar hakkında detaylı bilgi mevcut değildir.
22 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Acil Sağlık Çalışanları için Mesleki Kaygı Ölçeği

Postacı, E. S., Uysal, İ., Aytuğ-Koşan, A. M. ve Toraman, Ç. (2020). Acil Sağlık Çalışanları için Mesleki Kaygı Ölçeğinin geliştirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 19(58), 102-115. doi: 10.25282/ted.689108

Acil Uzaktan Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği

Toraman, Ç., Abdüsselam, M. S., Özen, F., & Uzoğlu, M. (2021). Psychometric features of the emergency remote teaching attitude scale and an example application. International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI), 13(3), 3513-3539. Retrieved from: http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/article/view/833/420. (Education Resources Information Center [ERIC]).

Aşı Karşıtlığı Ölçeği

Kılınçarslan, M.G., Sarıgül, B., Toraman, Ç., & Şahin, E. M. (2020). Development of valid and reliable Scale of Vaccine Hesitancy in Turkish language. Konuralp Medical Journal, 12(3), 420-429. doi: 10.18521/ktd.693711

Demokrasi ve Çokkültürlü Eğitim Tutum Ölçeği

Toraman, Ç., Acar, F., and Aydin, H. (2015). Primary school teachers’ attitudes and knowledge levels on democracy and multicultural education: A scale development study . Review of Research and Social Intervention, 49, 41–58, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (SSCI)

Demokrasi ve Çokkültürlü Eğitim Tutum Ölçeği – Çokkültürlü Eğitim Kavram Haritası

Toraman, Ç., Acar, F., and Aydin, H. (2015). Primary school teachers’ attitudes and knowledge levels on democracy and multicultural education: A scale development study. Review of Research and Social Intervention, 49, 41–58, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (SSCI)

Etkili Öğretmen Envanteri

Toraman, Ç., & Çakmak, M. (2020). The relationship between effective teacher characteristics and reasons for choosing teaching profession: Development of an effective teacher inventory. International Journal of Assessment Tools in Education, 7(3), 420-435. https://doi.org/10.21449/ijate.707272

Etkili Öğretmen Özellikleri Envanteri

Toraman, Ç. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin etkili öğretmen özellikleri ile öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri üzerine bir araştırma (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Lise Öğrencilerinin Gözünden Okulun Anlamı Ölçeği

Toraman, Ç., & Korkmaz, G. (2023). What is the “Meaning of School” to High School Students? A Scale Development and Implementation Study Based on IRT and CTT. SAGE Open, 13 (3), 1-15. https://doi.org/10.1177/21582440231199054

Lise Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Toraman, Ç., ve Çelik, S., (2021). Lise Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleki değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 53(53), 47-68.

Öğrenci İngilizce Dilbilgisi Tutum Ölçeği

Akay, E., & Toraman, Ç. (2015). Students’ attitudes towards learning English grammar: A study of scale development: Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 67-82.

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Toraman, Ç., ve Çelik, S. (2021). Lise öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleki değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 53, 47-68. http://dx.doi.org/10.15285/maruaebd.676792

Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmen Olmaya Hizmet Etme Düzeyi Ölçeği

Ulubey, Ö., Aydin, H. & Toraman, Ç. (2017). Determining to Which Degree Pedagogical Teacher Training Serves the Teaching Profession A Scale Development Study. Transylvanian Review, 36(1), 55-73.

Pedagojik Öğretmen Yetiştirme Programına Yönelik Tutum Ölçeği

Orakci, Ş., & Toraman, Ç. (2018). The validity and reability studies of the Scale Attitude toward Pedagogical Teacher Training Programme. MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 49-61.

Program Değişiklikleri Algısı Ölçeği

Kayır, G., & Toraman, Ç. (2021). Development of Curriculum Changes Perception Scale and Teachers’ Perceptions of Curriculum Changes. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(2), 7–24. http://dx.doi.org/10.29329/epasr.2020.345.1

Sınıf İçi Soru Sorma Teknikleri Ölçeği (SİSSTÖ)

Büyükalan-Filiz, S., Çelik, S. ve Toraman, Ç. (2018). Sınıf içi soru sorma teknikleri ölçeğinin (SİSSTÖ) geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(2), 197-212.

Students’ Attitudes Towards Learning English Grammar

Akay, E., & Toraman, Ç. (2015). Students’ attitudes towards learning English grammar: A study of scale development: Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 67-82.

Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin Covıd-19 Korku Ölçeği

Oymak-Yalçın, S., Çan, G., Toraman, Ç., Kartal, H., Yıldırım, M. Ş., & Bakar, C. (2023). Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin COVID-19 Korku Ölçeğinin geliştirilmesi. Nobel Medicus, 19(2), 89-99.

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Yurdal, M. O., Sahın, E., Aytug-Kosan, A. M., & Toraman, C.. (2021). Development of medical school students’ attitudes towards online learning scale and its relationship with e-learning styles. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(3), 310-325. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojde/issue/63556/961855

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Mesleğine Adanmışlık Ölçeği

Aytuğ-Koşan, A. M., & Toraman, C. (2020). Development and application of the commitment to profession of medicine scale using classical test theory and item response theory. Croatian Medical Journal, 61(5), 391-400. https://doi.org/10.3325/cmj.2020.61.391

Tıp Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Memnuniyet Ölçeği

Toraman, Ç., Karadağ, E., & Polat, M. (2022). Validity and reliability evidence for the scale of distance education satisfaction of medical students based on item response theory (IRT). BMC Med Educ 22, 94. https://doi.org/10.1186/s12909-022-03153-9

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği

Gözütok, F. D., Toraman, Ç. ve Acar-Erdol, T. (2017). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçeği'nin (TCEÖ) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1036-1048

Türkçe Aşı Karşıtlığı Ölçeği

Kılonçarslan, M.G., Sarıgül, B., Toraman, Ç., & Şahin, E.M. (2020). Geçerli ve güvenilir Türkçe Aşı Karşıtlığı Ölçeği geliştirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi, 12(3), 420-429.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi