TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Altuntuğ, K. ve Emel, E. G. E. (2012). Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15(3), 214-222.


Geliştiren/Uyarlayan
Emel Ege, Kamile ALTUNTUĞ


Yıl
2012


Kaynak Adı
Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği


Dergi
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences


Cilt
15


Sayı
3


Sayfa Aralığı
214-222


Link:
http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/download/1025007298/1025006938


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Kamile Altuntuğ


Ölçülen Özellikler
Yaşam Kalitesi


Alt Boyutlar
Akrabalık-aile-arkadaş, , Sağlık, Sosyoekonomik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

5 alt boyut ve 40 madde
Akrabalık-aile-arkadaş (9 madde),
Sosyoekonomik (9 madde),
Eş (5 madde),
Sağlık(8 madde),
Psikolojik (9 madde).


Kimlere Uygulanabilir
Yeni Doğum yapan Kadınlar


Derecelendirme
6’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 40 ile 240 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Çeviri Süreci

Ölçeğin Türkçe’ ye çevirisi üç yabancı dil alanında uzman, beş Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında uzman, iki Halk Sağlığı Hemşireliğinde uzman öğretim üyesi tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından değerlendirilerek ortak bir metin elde edilmiştir. Türkçe çeviri metninin her iki dili bilen bir kişi tarafından geri çevirisi yapılarak orijinal İngilizce metinle karşılaştırılıp uygunluğu kontrol edilmiş ve anlam bütünlüğü sağlanmıştır. Son şekli verilen ölçek doğum sonu 4. haftasında olan 10 anneye uygulanarak anlaşılırlığa yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış ve bu annelerin bulguları çalışmaya dahil edilmemiştir.


Geçerlik

Türkçe ölçeğin faktör analizinde faktör yükü 0.41 ile 0.80 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde beş faktörlü yapı doğrulanmıştır.


Güvenirlik

Ölçek toplam puanına göre Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı: 0.95 ve madde toplam puan korelâsyonları 0.435–0.717 arasındadır. Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe formu doğum yapmış kadınlarda doğum sonu yaşam kalitesini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araçtır


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi