TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/download/1025007298/1025006938


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Altuntuğ, K. ve Emel, E. G. E. (2012). Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 15(3), 214-222.


Geliştiren/Uyarlayan: Emel Ege, Kamile ALTUNTUĞ


Yıl: 2012


Kaynak Adı: Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği


Dergi: Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences


Cilt: 15


Sayı: 3


Sayfa Aralığı: 214-222


Sorumlu Yazar: Kamile Altuntuğ


Ölçülen Özellikler: Yaşam Kalitesi


Alt Boyutlar: Akrabalık-aile-arkadaş, , Sağlık, Sosyoekonomik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

5 alt boyut ve 40 madde
Akrabalık-aile-arkadaş (9 madde),
Sosyoekonomik (9 madde),
Eş (5 madde),
Sağlık(8 madde),
Psikolojik (9 madde).


Kimlere Uygulanabilir: Yeni Doğum yapan Kadınlar


Derecelendirme: 6’lı derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 40 ile 240 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Çeviri Süreci:

Ölçeğin Türkçe’ ye çevirisi üç yabancı dil alanında uzman, beş Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında uzman, iki Halk Sağlığı Hemşireliğinde uzman öğretim üyesi tarafından yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından değerlendirilerek ortak bir metin elde edilmiştir. Türkçe çeviri metninin her iki dili bilen bir kişi tarafından geri çevirisi yapılarak orijinal İngilizce metinle karşılaştırılıp uygunluğu kontrol edilmiş ve anlam bütünlüğü sağlanmıştır. Son şekli verilen ölçek doğum sonu 4. haftasında olan 10 anneye uygulanarak anlaşılırlığa yönelik gerekli düzenlemeler yapılmış ve bu annelerin bulguları çalışmaya dahil edilmemiştir.


Geçerlik:

Türkçe ölçeğin faktör analizinde faktör yükü 0.41 ile 0.80 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde beş faktörlü yapı doğrulanmıştır.


Güvenirlik:

Ölçek toplam puanına göre Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı: 0.95 ve madde toplam puan korelâsyonları 0.435–0.717 arasındadır. Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe formu doğum yapmış kadınlarda doğum sonu yaşam kalitesini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araçtır


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi