TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
60 Sağlık Bilimleri » 610 Ebelik


Kaynak Türü
Tez


Kaynak/Referans

Uludağ, E. (2013). Doğumda verilen destekleyici bakıma ilişkin kadının algısı ölçeği (Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.


Geliştiren/Uyarlayan
Elif Uludağ


Yıl
2013


Kaynak Adı
Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği


Tez Türü
Yüksek Lisans


Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi


Enstitü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Şehir
İzmir


Ülke
Türkiye


Link:
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-uLxdxQOmGK4Wind79anS8wxuWKgxNmNjGGJqdGQub7E


Dosyalar

Tez
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Elif Uludağ


Ölçülen Özellikler
Destekleyici Bakım


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Ölçek 33 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte üç alt boyut bulunmaktadır. Birinci alt boyut kadınların rahat hissetmesini sağlayan davranışları, ikinci alt boyut kadınları bilgilendirici davranışları ve üçüncü alt boyut ise kadınları rahatsız edici davranışları içermektedir.


Derecelendirme
-

Ölçek Puanlaması

Ölçekten en az 33; en fazla 132 puan alınmaktadır. Ölçekte kesme noktası bulunmamaktadır. Ölçekten ne kadar yüksek puan alınırsa alınan destekleyici hemşirelik bakımının o kadar iyi olarak değerlendirilmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçek değerlendirilirken 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33 numaralı maddeler doğrudan; 3, 5, 7, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 29, 32 numaralı maddeler ise ters çevrilerek hesaplanır.


Geçerlik

Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda üç faktör belirlenmiştir. Her bir faktör altındaki faktör yük değerleri 0.38 ile 0.76 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analiziyle geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksek bulunmuştur. Model uyum göstergeleri ise, x 2 : 1308.49, df: 492, YHOK: 0.068, İUİ: 0.82, KUİ: 0.97, NNUİ: 0.97 NUİ: 0.95 olarak saptanmıştır. İUİ dışındaki bu değerler modelin iyi bir uyuma sahip olduğunu ve üç alt faktörü doğruladığı bulunmuştur.


Güvenirlik

Elde edilen bulgulara göre ölçeğin örneklem grubu için çok iyi düzeyde iç tutarlılık gösterdiği, (α=0.94), ölçeğin alt boyutları için iç tutarlığın ise yüksek derecede kabul edilebilir düzeyde (α= 0.92-0.87) olduğu bulunmuştur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi