TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Örgütsel Engel

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Koçak, D. (2019). Algilanan Örgütsel Engel Ölçeğinin Türkçe uyarlamasi ve işte kalma niyeti üzerindeki etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 58-77.


Geliştiren/Uyarlayan
Daimi Koçak


Yıl
2019


Kaynak Adı
Algilanan Örgütsel Engel Ölçeğinin Türkçe uyarlamasi ve işte kalma niyeti üzerindeki etkisi


Dergi
Business & Management Studies: An International Journal


Cilt
7


Sayı
1


Sayfa Aralığı
58-77


Link:
https://www.bmij.org/index.php/1/article/view/1043/1002


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i1.1043


Sorumlu Yazar
Daimi Koçak


İletişim
dkocak@erzincan.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Geçerlilik, Güvenirlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Kurumum mesleki hedeflerimi gerçekleştirmemi
engellemektedir.
Kurumum refah düzeyimi olumsuz yönde
etkilemektedir.
Kurumum verimli olmamı engellemektedir.
Kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi
engellemektedir
Başarıya ulaşmam kurumum tarafından
engellenmektedir


Kimlere Uygulanabilir
bütün çalışanlara


Derecelendirme
7''li Likert tipi ölçek (1-kesinlikle katılmıyorum, 4-ne katılıyorum ne katılmıyorum, 7- kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 1 ile 25 arasında değişmektedir. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Çeviri Süreci

Algılanan örgütsel engel ölçeğinin orijinal halinin İngilizce olmasından ötürü öncelikli
olarak her bir ölçek maddesinin İngilizceden Türkçeye çevrilmesi gerekmiştir. Bunun için
ölçeğin İngilizce konusunda uzman ve anadili Türkçe olan iki akademisyen tarafından
birbirlerinden bağımsız olarak çevirisi yapılmıştır. Daha sonrasında bu kişilerden alınan
çeviriler karşılaştırılmış ve birbirlerine yüksek oranda benzer çeviri yapıldığı görülmüştür.
Türkçe çeviriler yine İngilizce konusunda uzman farklı iki akademisyene Türkçeden
İngilizceye çevirtilmiştir. Yapılan bu çevirilerde birbirinden bağımsız olarak yapıldığı için
sonuçlar karşılaştırılmış ve yüksek oranda benzerlik olduğu görülmüştür. Son olarak elde edilen
çeviriler 4 kişilik İngilizce konusunda uzman bir gruba kontrol ettirilmiş ve nihayetinde ölçeğe
son hali verilmiştir.


Geçerlik

Algılanan örgütsel engel ölçeğinin yapı geçerliliğinin test edilmesine yönelik olarak
açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde her bir
maddeye ait faktör yükleri, özdeğerleri, açıklanan ve toplam varyans oranları, Kaise-MeyerOlkin
(KMO) ve Bartlett Küresellik Testi (Barlett’s Test of Sphericity) değerleri Tablo 1’de
verilmiştir. Ölçekte faktör yüklerinin 0,40 ve üzeri olması, KMO değerinin 0,60 üzeri olması
ve küresellik derecesinin anlamlılığında ise < 0,05 değeri referans alınmıştır (Kerse, 2017:291).


Güvenirlik

Algılanan örgütsel engel ölçeğinin güvenirliğini test etmek için yapılan analiz sonucunda her bir maddeye ait Cronbach Alpha değerinin birbirlerine çok yakın değerler olduğu (en yüksek 0,890; en düşük 0,862) dolayısıyla
ölçekten madde çıkarmaya gerek olmadığı söylenebilir. Ayrıca ölçeğin genel olarak Cronbach
Alpha değerinin yüksek seviyede olduğu (α=0,897), dolayısıyla ölçeğin güvenirliğinin yüksek
olduğu ifade edilebilir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Perceived Organizational Obstruction


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Gibney, R., Zagenczyk, T. J. and Masters, M. F. (2009). “The Negative Aspects of Social Exchange: An
Introduction to Perceived Organizational Obstruction”, Group and Organization Management, 34(6) 665–
697.


Orijinal Ölçek Yazarlar
Gibney R., M. F., Masters, T. J., Zagenczyk


Orijinal Ölçek Yıl
2009


Orijinal Ölçek Kaynak Adı
The Negative Aspects of Social Exchange: An Introduction to Perceived Organizational Obstruction


Orijinal Ölçek Link:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1059601109350987


Orijinal Ölçek DOI
10.1177/1059601109350987


Orijinal Ölçek Dergi
Group and Organization Management


Orijinal Ölçek Cilt
34


Orijinal Ölçek Sayı
6


Orijinal Ölçek Sayfa Aralığı
665-697


Orijinal Ölçek Geçerlik

Araştırmacılar tarafından ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,86 olarak bulunmuştur.


Orijinal Ölçek Güvenirlik

Araştırmacılar tarafından ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,86 olarak bulunmuştur.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi