TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 420 Spor Bilimleri, Eğlence ve Boş Zaman


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Gürpınar, B. (2014). Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması: Bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 405-412.


Geliştiren/Uyarlayan
Bahri Gürpınar


Yıl
2014


Kaynak Adı
Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması: Bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması


Dergi
HAYEF: Journal of Education


Cilt
39


Sayı
176


Sayfa Aralığı
405-412


Link:
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3643/893


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3643


Sorumlu Yazar
Bahri Gürpınar


İletişim
bahrigurpinar@akdeniz.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Ahlaki Karar Alma Tutumları


Alt Boyutlar
Adilce Kazanmayı Korumak, Hileyi Benimsemek, Yarışma Severliği Benimsemek


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut ve 9 madde
Hileyi Benimsemek (3 m): Kazanmama yardımcı olacağını düşünürsem hile yaparım.
Yarışma Severliği Benimsemek (3 m): Bazen rakibimi tahrik etmeye çalışırım.
Adilce Kazanmayı Korumak (3 m): Kazanmak ve kaybetmek hayatın bir parçasıdır.


Kimlere Uygulanabilir
Sporcular


Derecelendirme
5’li Likert


Ölçek Puanlaması

Ahlaki karar alma tutumlarını ölçmeye yönelik maddelerden 6 adedi olumsuz (1, 2, 4, 5, 6 ve 8. maddeler) ve 3 adedi de (3, 7 ve 9. maddeler) olumlu anlam taşımaktadır. Olumlu maddeler puanlanırken “Kesinlikle katılıyorum” yanıtı “5” ile ve “Kesinlikle katılmıyorum” yanıtı ise “1” ile puanlanmaktadır. Olumsuz maddelerin puanlanmasında da ” Kesinlikle katılmıyorum” yanıtı “5” ile “Kesinlikle katılıyorum” yanıtı da “1” ile puanlanmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçekten alınan yüksek puanlar, sporcu öğrencilerin ahlaki karar alma tutumlarının yüksek düzeyde; düşük puanların ise sporcu öğrencilerin ahlaki karar alma tutumlarının düşük düzeyde olduğu anlamına gelmektedir.


Geçerlik
-

Güvenirlik
-

Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Attitudes To Moral Decision-Making In Youth Sport Questionnaire (AMDYSQ)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Lee, M. J., Whitehead, J., & Ntoumanis, N. (2007). Development of the attitudes to moral decision-making in youth sport questionnaire (AMDYSQ). Psychology of Sport and Exercise, 8(3), 369-392.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi