TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler » 430 Yönetim ve Organizasyon


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Çakmak, C., Biçer, İ. ve Uğurluoğlu, Ö. (2019). Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 785-802.


Geliştiren/Uyarlayan
Cuma Çakmak, İsmail Biçer, Özgür Uğurluoğlu


Yıl
2019


Kaynak Adı
Alturistik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması


Dergi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi


Cilt
21


Sayı
3


Sayfa Aralığı
785-802


Link:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuibfd/issue/50684/562255


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Cuma Çakmak


İletişim
cumacakmak@hacettepe.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Alturistik Liderlik Davranışı


Alt Boyutlar
Empati kurarak yardım etme


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

1.Yöneticim bana yardımcı olmak için tanımlanmış rollerinin dışındaki görevleri kabul eder (örneğin, yardım etmek uğruna geride durmak, iş yüküne katkıda bulunmak gibi).
2. Yöneticim kendi çıkarlarından vazgeçmesini gerektiren durumlarda bile, takımına sahip çıkan birisidir.
3. İlave iş yükünü desteklemek için yöneticim de çalışır.
4. Yöneticim söz konusu durumun kendisi üzerindeki etkilerini düşünmeden önce başkalarına yardımcı olmayı düşünür.
5. Yöneticim bana nasıl hissettiğimi mutlaka sorar.
6. Yöneticim takımdaki birisine adaletsiz bir şekilde davranılmasına ya da takımdaki birisinden faydalanılmasına katlanamaz.
7. Yöneticim sevdiği iş arkadaşları için görevinin gerektirdiklerinden fazlasını yapmaya hazırdır.
8. Yöneticim kendi kişisel çıkarları ile çatışmadığı sürece bana yardımcı olur.


Kimlere Uygulanabilir
Çalışanlar, Sağlık Çalışanları


Derecelendirme
1= hiç bir zaman 5 = her zaman


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alına bilecek puanlar 5 ile 40 arasında değişmektedir. Ters soru bulunmamaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi

Alternatif liderlik modellerinden olan Alturistik Liderlik ölçeğinde çalışanlar liderlerini değerlendirmektedir.


Çeviri Süreci

Alturistik Liderlik Ölçeği’nin İngilizce orijinali, İngilizce konusunda yetkin üç akademisyen tarafından birbirinden bağımsız olarak Türkçe’ye çevrilmiş ve ardından liderlik konusunda uzman bir öğretim üyesinin önerileri doğrultusunda anketteki her bir soruyu en iyi açıklayan ifadeler benimsenerek tek bir Türkçe ankete ulaşılmıştır. Sonraki aşamada Türkçe’ye çevrilmiş ve revize edilmiş bu anket profesyonel yeminli bir tercüman tarafından tekrar İngilizce’ye çevrilmiş ve ardından İngilizce orijinali ile kıyaslanmış, ifadeler birbirine çok yakın bulunmuş ve tam olarak aslına uymayan ifadelerin Türkçe’leri yeniden gözden geçirilerek ölçeğe son hali verilmiştir.


Geçerlik

Alturistik Liderlik Ölçeği’nin yapı geçerliliğini belirleyebilmek için elde edilen veriler üzerinde önce açıklayıcı faktör analizi ve ardından da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır


Güvenirlik

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır ve yapılan analiz sonucunda 8 soru ve tek boyut ile son hali verilen ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0,927 olarak hesaplanmıştır.Yönet


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
Developing and validating a scale of altruistic leadership


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Tez


Orijinal Kaynak / Referans

Zheltoukhova, K. (2016). Developing and validating a scale of altruistic leadership (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Lancaster University, İngiltere.


Orijinal Ölçek DOI
https://pdfs.semanticscholar.org/7adf/a7c353da245f79eb1e18c045347ad9150419.pdf


Orijinal Ölçek Geçerlik

Geçerlik çalışması yapmış


Orijinal Ölçek Güvenirlik

güvenirlik analizlerini yapmıştır


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi