TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Yönetici Desteği

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori
40 Sosyal ve Beşeri Bilimler


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Aydın Göktepe , E. (2017). Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliliği. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(Özel Sayı), 31-48.


Geliştiren/Uyarlayan
Esra AYDIN GÖKTEPE


Yıl
2017


Kaynak Adı
Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenirliliği


Dergi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi


Cilt
46


Sayı
Özel


Sayfa Aralığı
31-48


Link:
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369439


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Esra AYDIN GÖKTEPE


İletişim
esraaydin.goktepe@gmail.com


Ölçülen Özellikler
Yönetici Desteği


Alt Boyutlar
somut destek, soyut destek


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Yöneticim, işimi iyi bir şekilde yapmam için gerekli olan her türlü ekipmanı tedarik etmek için üst
yönetime taleplerimi iletir.
Yöneticim, işletmeyi/departmanı/birimi temsil etmem için toplantı/konferans/seminerde beni görevlendirir.

Ölçekte 7 madde bulunmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir
Yöneticisi olan her çalışana


Derecelendirme
5'li Likert 1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum) gibi.


Ölçek Puanlaması

En Düşük 7 en yüksek 35 puan alınabilir


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği’nin Cronbach Alpha katsayısı 0,938 olarak
belirlenmiştir. Ölçeğin Somut Destek boyutunun Cronbach Alpha katsayısı 0,836, Soyut Destek boyutunun
Cronbach Alpha katsayısı 0,959 olarak hesaplanmıştır.


Güvenirlik

Cronbach Alpha katsayısı 0,935 olarak hesaplanmıştır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi