TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: https://www.researchgate.net/publication/327622541_ORTAOKUL_CEBIR_OGRENME_ALANI_TUTUM_OLCEGI_CTO


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 359 Matematik Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Karaca, H. ve Yalçınkaya, İ. (2018). Ortaokul Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(14), 1-18. DOI: 10.16991/INESJOURNAL.1501


Geliştiren/Uyarlayan: Hilmi Karaca, İbrahim Yalçınkaya


Yıl: 2018


Kaynak Adı: Ortaokul Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ)


Dergi: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi


Cilt: 5


Sayı: 14


Sayfa Aralığı: 1-18


DOI: DOI: 10.16991/INESJOURNAL.1501


Sorumlu Yazar: Hilmi Karaca


İletişim: hilmikaraca@aksaray.edu.tr


Alt Boyutlar: Davranış Boyutu, Duyuşsal Boyut, İlgi Boyutu, Kaygı Boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

28 madde ve 4 alt boyut
İlgi Boyutu (11m): Günlük hayatta karşılaştığım problem durumlarını cebir ifadeleri kullanarak ifade etmeyi severim.
Davranış Boyutu (9m): Cebir alanına ait konulara çalışmakproblem çözme yeteneğimi arttırır.
Duyuşsal Boyut (5 m): Cebirsel ifadeleri bilmek veya bilmemek çok önemli değildir.
Kaygı Boyutu (3 m): Cebir sorularını çözememek beni korkutmaz.


Kimlere Uygulanabilir: Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme: 5'li Likert (1= hiç katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek puan 28 ile 140 arasında değişmektedir. Ölçekte olumsuz maddeler bulunmaktadır, bunların puanlaması ters yapılmaktadır.


Geçerlik:

Ölçek verilerinin KMO testi değeri ,949 ve Bartlett testi 9556,76 (p<0,05) olarak bulunmuştur. Elde edilen 28 maddelik CTÖ dört faktörden oluşmaktadır. Uyum indeksleri χ2/df=1,83 ; GFI= ,88 ; AGFI= ,86 ; NFI= ,95 ; NNFI= ,97 ; CFI= ,98 ; RMSEA= ,05 ; SRMR= ,049 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonrası maddelerin faktörlere göre yük değerleri ,365 ile ,794 arasında değişmektedir. Maddelerin yük değerlerinin istenilen seviyelerde olduğu görülmüştür.


Güvenirlik:

Analizler sonucu ulaşılan 28 maddelik CTÖ’nün son hali için yapılan güvenirlik analizinde ise cronbach alpha değeri ,90 olarak bulunmuştur. Ölçek boyutları için ayrı ayrı yapılan güvenirlik analizinde cronbach alpha değerleri birinci boyutta ,88, ikinci boyutta ,88, üçüncü boyutta ,72 ve dördüncü boyutta ,66 olarak elde edilmiştir. Ulaşılan bu değerler istenilen seviyede olduğu görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi