TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ)

Ölçek Çeşidi
Geliştirme


Kategori(ler)


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Karaca, H. ve Yalçınkaya, İ. (2018). Ortaokul Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(14), 1-18. DOI: 10.16991/INESJOURNAL.1501


Geliştiren/Uyarlayan
Hilmi Karaca, İbrahim Yalçınkaya


Yıl
2018


Kaynak Adı
Ortaokul Cebir Öğrenme Alanı Tutum Ölçeği (CTÖ)


Dergi
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi


Cilt
5


Sayı
14


Sayfa Aralığı
1-18


Link:
https://www.researchgate.net/publication/327622541_ORTAOKUL_CEBIR_OGRENME_ALANI_TUTUM_OLCEGI_CTO


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

DOI
DOI: 10.16991/INESJOURNAL.1501


Sorumlu Yazar
Hilmi Karaca


İletişim
hilmikaraca@aksaray.edu.tr


Alt Boyutlar
Davranış Boyutu, Duyuşsal Boyut, İlgi Boyutu, Kaygı Boyutu


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

28 madde ve 4 alt boyut
İlgi Boyutu (11m): Günlük hayatta karşılaştığım problem durumlarını cebir ifadeleri kullanarak ifade etmeyi severim.
Davranış Boyutu (9m): Cebir alanına ait konulara çalışmakproblem çözme yeteneğimi arttırır.
Duyuşsal Boyut (5 m): Cebirsel ifadeleri bilmek veya bilmemek çok önemli değildir.
Kaygı Boyutu (3 m): Cebir sorularını çözememek beni korkutmaz.


Kimlere Uygulanabilir
Ortaokul Öğrencileri


Derecelendirme
5'li Likert (1= hiç katılmıyorum - 5= kesinlikle katılıyorum)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek puan 28 ile 140 arasında değişmektedir. Ölçekte olumsuz maddeler bulunmaktadır, bunların puanlaması ters yapılmaktadır.


Ölçek Değerlendirmesi
-

Geçerlik

Ölçek verilerinin KMO testi değeri ,949 ve Bartlett testi 9556,76 (p<0,05) olarak bulunmuştur. Elde edilen 28 maddelik CTÖ dört faktörden oluşmaktadır. Uyum indeksleri χ2/df=1,83 ; GFI= ,88 ; AGFI= ,86 ; NFI= ,95 ; NNFI= ,97 ; CFI= ,98 ; RMSEA= ,05 ; SRMR= ,049 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonrası maddelerin faktörlere göre yük değerleri ,365 ile ,794 arasında değişmektedir. Maddelerin yük değerlerinin istenilen seviyelerde olduğu görülmüştür.


Güvenirlik

Analizler sonucu ulaşılan 28 maddelik CTÖ’nün son hali için yapılan güvenirlik analizinde ise cronbach alpha değeri ,90 olarak bulunmuştur. Ölçek boyutları için ayrı ayrı yapılan güvenirlik analizinde cronbach alpha değerleri birinci boyutta ,88, ikinci boyutta ,88, üçüncü boyutta ,72 ve dördüncü boyutta ,66 olarak elde edilmiştir. Ulaşılan bu değerler istenilen seviyede olduğu görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi