TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 110 Gelişim Psikolojisi -Genel


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Ceylan, Ş. (2009). Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin geçerlik-güvenirlik çalışması ve okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal-duygusal davranışlarına yaratıcı drama eğitiminin etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Geliştiren/Uyarlayan: Şehnaz Ceylan


Yıl: 2009


Kaynak Adı: Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması ve Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Beş Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Davranışlarına Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi


Tez Türü: Doktora


Üniversite: Gazi Üniversitesi


Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Şehir: Ankara


Ülke: Türkiye


Sorumlu Yazar: Şehnaz Ceylan


İletişim: sehnazceylan@karabuk.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk


Alt Boyutlar: Kişiler arası ilişkiler- Sözel ilişki, Kişiler arası ilişkiler- Uyum sağlama, Oyun ve Boş Zaman, Uyum Sağlama


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

24 kişiler arası iletişim becerisi, 24 oyun ve boş zaman, 34 uyum sağlama becerisi olmak üzere toplam 82 maddeden oluşmaktadır.


Kimlere Uygulanabilir: 5-6 yaş arası okulöncesi çocukların ebeveynleri


Derecelendirme: 3'lü derecelendirme (“genellikle yapar” 2 puan, “bazen yada kısmen yapar” 1 puan, “ hiç yapmaz” 0)


Ölçek Puanlaması:

0 ile 162 arası puan alınabilir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Ölçekte puanlama, çocuğun etkinlikleri ne kadar sıklıkla yaptığına bağlı olarak hesaplanmaktadır.


Çeviri Süreci:

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği, iki İngilizce dil uzmanı tarafından İngilizce’den Türkçe’ye ve iki İngilizce dil uzman tarafından da Türkçe’den İngilizce’ye çevrilmiştir. Orijinal İngilizce formu ile çevrilen İngilizce formu arasında anlamsal farklılık olup olmadığına bakılmıştır. Daha sonra, bir Türkçe dil bilim uzmanı tarafından ifade biçimi ve dil bilgisi yönünden incelenmiştir. Ölçeğin son şekli tekrar incelenerek uzman görüşüne hazır hale getirilmiştir.


Geçerlik:

Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği ve alt ölçeklere ait güvenilirlik analizi sonuçlarından da görüldüğü gibi, düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının, Kişiler Arası İlişkiler alt ölçeği Sözel İlişki boyutunda .147 ile .402 arasında değiştiği, Sosyal İletişim boyutunda ise .162 ile 380 arasında değiştiği gözlenmektedir. Oyun ve Boş Zaman alt ölçeğinde .098 ile 382 arasında değiştiği ve Uyum Sağlama Becerisi alt ölçeğinde ise .173 ile .494 arasında değiştiği gözlenmektedir. Ancak düzeltilmiş madde toplam korelasyonu ile düzeltilmiş madde alt ölçek korelasyonu ilişkilendirildiğinde sonuçların; Kişiler Arası İlişkiler Alt Ölçeği Sözel İlişki boyutunda .350 ile .615 arasında değiştiği, Sosyal İletişim boyutunda .309 ile .565 arasında değiştiği; Oyun ve Boş Zaman alt ölçeğinde .284 ile .513 arasında iken Uyum Sağlama Becerisi alt ölçeğinde ise .224 ile .546 arasında olduğu bulunmuştur.


Güvenirlik:

Tablo 9’a göre; Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği iç tutarlılık katsayıları; Kişiler Arası İlişkiler Alt Ölçeğinde Sözel İlişki boyutunda .60, Sosyal İletişim boyutunda .52, Oyun ve Boş Zaman Alt Ölçeğinde .63 ve Uyum Sağlama Alt Ölçeğinde ise .82’tür. Toplam ölçekte ise iç tutarlılık katsayısı, .87 olduğu görülmektedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: Vineland Social- Emotional Early Childhood Scales


Orijinal Kaynak / Referans:

SPARROW, S.S., BALLA D.A. and CICCHETTI, D. V. (1997). Vineland Social- Emotional Early Childhood Scales, MANUEL, United States of America:AGS.


Orijinal Ölçek Yazarlar: D. A. Balla, D. V. Cicchetti, S. S: Sparrow


Orijinal Ölçek Yıl: 1997


Orijinal Ölçek Kaynak Adı: Vineland Social- Emotional Early Childhood Scales


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi