TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.163 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeği

Yıldız, M. (2021). Ruh Sağlığını Koruma ve Ruhsal Bozuklukları Önleme Ölçeği'nin geliştirilmesi. Türk Akademik Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 4(1), 7-13.

Ruhsal Esenlik Anketi 12

Sağduyu, A., Şentürk, V., Aydın, İ., ve Özel, S. (2003). Ruhsal Esenlik Anketi 12: Türkçe formun son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(4), 273-279.

Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği

Bilge, A. (2006). Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. (Doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği

Bilge, A. ve Çam O. (2008). Ruhsal hastalığa yönelik inançlar ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(2), 91-96.

Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği

Bağ, B. ve Ekinci, M. (2006). Ruhsal sorunlu bireylere yönelik toplum tutumları ölçeğinin (Rsttö) türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(15), 63-83.

Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği

Bağ, B. ve Ekinci, M. (2006). Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeğinin (RSTTÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 63-83.

Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeği

Karadeniz, A. ve Aydın, D. (2016, Haziran). Ruhsal Zeka Özellikleri Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 69-93.

Ruls-6 Yalnızlık Ölçeği (6 Maddelik Kısa Formu)

Inanç, A., & Eksi, H. (2022). Adaptation of RULS-6 loneliness scale (6-item short form) into Turkish: A validity and reliability study. Contemporary Educational Researches Journal, 12(4), 197–203. https://doi.org/10.18844/cerj.v12i4.7466

Ruminasyonla İlgili Üstbiliş Ölçekleri

Yılmaz, A. E., Sungur, M., Konkan, R. ve Şenormancı, Ö. (2014). Ruminasyonla ilgili üstbiliş ölçeklerinin klinik ve klinik olmayan Türk örneklemlerindeki psikometrik özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 25, 1-11.

Ruminatif Düşünce Biçimi Ölçeği

Karatepe, H. T. (2010). Ruminatif Düşünce Biçimi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi). Sağlık Bakanlığı, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has. Eğt. ve Arş. Hastanesi, İstanbul.

Ruminatif Yanıt Ölçeğinin Kısa Versiyonu

Erdur-Baker, Ö. ve Bugay, A. (2010). The short version of ruminative response scale: reliability, validity and its relation to psychological symptoms. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 2178–2181. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.433

Rushton Ahlaki Sağlamlık Ölçeği

Kovanci, M. S., & Atli-Özbaş, A. (2023). Examining the effect of moral resilience on moral distress. Nursing Ethics, 1-15. https://doi.org/10.1177/09697330231177420

Rüya Motifleri Ölçeği

Yılmaz, H. (2018). Rüya Motifleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve psikolojik Semptomlarla ilişkisinin sınanması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3), 601-611

Rüya Reflektif Farkındalık Ölçeği

Genç, A., Barut, Y., Aydın, C. ve Başol, G. (2015). Validity and reliability for the Turkish adaptation of the Dream Reflective Awareness Questionnaire (DRAQ). Nöropsikiyatri Arşivi. Retrieved from http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/427/buyuk/2-Validity2.pdf

Rüya Temaları Ölçeği (Dream Themes Scale)

Genç, A. (2011). Rüya Temaları Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Rüyalarda Bilinçlilik Ölçeği

Genç, A., Barut, Y. ve Başol, G. (2017). Rüyalarda Bilinçlilik Ölçeği Türkçe uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(1), 43-50. doi: 10.5455/apd.205845

Sabahçıl Kompozitler Ölçeği

Önder, İ., Beşoluk, Ş., & Horzum, M. B. (2013). Psychometric properties of the Turkish version of the Composite Scale of Morningness. The Spanish Journal of Psychology, 16, 1-10. doi: 10.1017/sjp.2013.76

Sabır Ölçeği

Eliüşük, A. ve Arslan, C. (2016). Sabır Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 67-86.

Sabır Ölçeği

Doğan, M ve Gülmez, Ç. (2014). Sabır Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 42, 263-279. http://e-dergi.atauni.edu.tr/atauniilah/article/view/5000084092/5000078190

Sabırlı Davranış Ölçeği

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı Ölçeği

Akça, Ş. A. (1998). Üniversite öğretim elemanlarının sağlığı geliştirme davranışları ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sağlığın Önemi Ölçeği

Esin-Özabacı, M., N. (1997). Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması ve geliştirilmesi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sağlık Algısı Ölçeği

Kadıoğlu, H. ve Yıldız, A. (2012). Sağlık Algısı Ölçeği’nin Türkçe çevriminin geçerlilik ve güvenilirliği. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 32(1), 47-53.

Sağlık Arama Davranışı

Kalanlar, B., Öner, M. (2023). Psychometric properties of the Arabic Version Of The Health-Seeking Behavior Scale: The example of Syrian migrants. J Public Health, 1-8. 

Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri için Öğrenme Stilleri Ölçeği

Otrar, M. ve Kuyucak, E. (2019). Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri için Öğrenme Stilleri Ölçeği (SB-ÖSÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sixth International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS) 3-5 Eylül, Milan, İtalya. Erişim adresi: https://webyonetim.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticis...

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi