TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

5.387 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Prenatal Bağlanma Envanteri

Yılmaz, S. D. ve Beji, N. K. (2013). Prenatal Bağlanma Envanteri’nin Türkçe'ye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 16(2), 103-109.

Prenatal Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği

Aydın, A. (2016). Prenatal Emzirme Öz-yeterlilik Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum

Problem Alanı Ölçeği (Üniversite öğrencileri için)

Çıkrıkçı, Ö.,ve Düzgün, Ş. (2013). A new scale to investigate university students’ problems: The development and psychometric properties of the Problem Field Scale for university students. The Online Journal of Counseling and Education, 2 (4), 12-25.

Problem Çözme Beceresi Ölçeği (The Scale About Problem Solving Skills)

Sezgin, E. (2011). Problem Çözme Becerisi Ölçeğinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği

İnel-Ekici, D. ve Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencileri için Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 67-86.

Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ)

Oğuz, V. ve Köksal- Akyol, A. (2015). Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 105-122. http://dx.doi.org/10.14812/cufej.2015.006

Problem Çözme Envanteri

Taylan, S. (1990). Heppner'in Problem Çözme Envanterinin uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışmaları (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Problem Çözme Envanteri

Kardaş, N., Anagün, Ş. S. ve Yalçınoğlu, P. (2014). Problem Çözme Envanterini ilköğretim öğrencilerine uyarlama çalışması: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 182-194.

Problem Çözme Ölçeği (PSS-Tr)

Kaya, M., Arslan, S., Tadeu, P., & Demir, S. (2013). Problem Solving Scale (pss-tr): A study of validity and reliability of the Turkish version. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 2125-2130.

Problem Çözme Sürecinde Üstbilişsel Özdüzenleme Ölçeği

Çelik, E. (2017). Problem Çözme Sürecinde Üstbilişsel Özdüzenleme Ölçeği (ÜÖÖ): Türkçe formu için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikoloji Çalışmaları, 37(1), 53-71.

Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeği

Kızılkaya, G. ve Aşkar, P. (2010). Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 82-92.

Problem Davranışlarını Belirleme Ölçeği

G, Özbay. (1997). Üniversite öğrencilerinin problem alanlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Problem Odaklı Matematiksel Yaratıcılık Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Altun, Ş. & Açıkgül, K. (2022). Problem Odaklı Matematiksel Yaratıcılık Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Academic Research in Education, 8(1), 1-14. https://doi.org/10.17985/ijare.1201283

Problem Tarama Envanteri

Ültanır, E . (1998). Üniversite Öğrencileri İçin Geiştirilen Problem Tarama Envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 23-32.

Problem Tarama Envanteri

Ersay, E. ve Yazçayır, N. (2014). Yeni Geliştirilen Problem Tarama Envanteri (Mesleki Eğitim Fakültesi Örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 65-88.

Probleme Dayalı Öğrenme Tutum Ölçeği

Turan, S. (2009). Probleme dayalı öğrenmeye ilişkin tutumlar, öğrenme becerileri ve başarı arasındaki ilişkiler (Yayınlanmamış doktora tezi).Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği

Turan, S., Demirel, Ö. (2009). Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 34 (152), 15 – 29.

Problemlere karşı Olumsuz Tutum Ölçeği (POTÖ)

Akyay, A. (2016). Endişe ve Anksiyete Ölçeği, Problemlere Karşı Olumsuz Tutum Ölçeği ve Bilişsel Kaçınma Ölçeği, Türkçe uyarlanması, geçerliliği ve güvenirliliği. (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Problemli Alışveriş Yaygınlığı Ölçeği

Ünübol, B., Ünsalver, B. Ö., Ünübol, H., & Sayar, G. H. (2022). The prevalence and psychological relation of problem shopping: data from a large-scale sample from Turkey. BMC psychology, 10(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00711-6

Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği

Akın, A., Turan, M., E. ve Akın, Ü. (2015). Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (10), 65-77.

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (PDYÖ) Anne Formu

    Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (Pdyö) Anneler İçin Form

Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Problemli Dizi İzleme Ölçeği

Bekir, S. , Özü Gökce, Ö. & Makas, S. (2021). Adaptation of problematic series Watching scale into Turkish culture: The validity and reliability study . Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi , 4(1) , 20-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egebad/issue/66316/1038629

Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği

Yavuz, S. (2020). İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örnekleminde Problemli Sosyal Medya Kullanım Ölçeği geliştirme: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 26(44), 109-124. https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.733679

Programlamaya Yönelik Bilgi İşlemsel Düşünme (P-BİD) Becerileri Ölçeği

Kılıç, S., Gökoğlu, S., & Öztürk, M. (2021). A valid and reliable scale for developing programming-oriented computational thinking. Journal of Educational Computing Research, 59(2), 257-286.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi