TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 10 Psikoloji

4.701 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği

Gürbüz, B., Kural, S. ve Özbek, O. (2019). Sporda Saldırganlık ve Öfke Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 206-217. https://doi.org/10.33468/sbsebd.94

Sporda Söylenti Etki Ölçeği

Üzüm, H., Karlı, Ü., Ünlü, Y., & Solakumur, A. (2020). Sporda söylenti etki ölçeği geliştirme çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 14 (2) , 105-117 .

Sportif Yardımseverlik Etkinliklerine Katılım Motivasyonu Ölçeği

Yazıcı, T.& Koçak, S. (2021). Sportif Yardımseverlik Etkinliklerine Katılım Motivasyonu Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 13(2), 267-277.

Sportif Yaşam Doyumu Ölçeği

Somoğlu, M. B., & Cihan, H. (2022). Sportive Life Satisfaction Scale: Adaptation study to Turkish culture. Mediterranean Journal of Sport Science, 5(Special Issue 1), 531-547. Doi: https://doi.org/10.38021asbid.1194098.

Sportmenlik Yönelimi Ölçeği

Taşkıran, C. ve Şenel, E. (2022). Çok boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeğinin ölçme eşdeğerliğinin test edilmesi . Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 8 (4), 190-196. https://doi.org/10.18826/useeabd.1156699

Spreitzer Psikolojik Güçlendirme Ölçeği

Üner, S.,& Turan, S. (2010). The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer’s psychological empowerment scale. BMC Public Health, 10: 117-125.

Spreitzer’nin Psikolojik Güçlülük Ölçeği

Uner, S., & Turan, S. (2010). The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer's psychological empowerment scale. BMC Public Health, 10(1), 117-125. https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-117

Spreitzer'in Psikolojik Güçlendirme Ölçeği

Uner, S., & Turan, S. (2010). The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer’s Psychological Empowerment Scale. BMC Public Health, 10, 117-124. doi:10.1186/1471-2458-10-117

Statü Kaygısı Ölçeği

Sürücü, L., Maşlakcı, A. ve Ertan, S. Ş. (2022). Statü Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25(1), 226-235.

Statü Kaygısı Ölçeği

Sürücü, L. , Maslakcı, A. & Ertan, Ş. S. (2022). Statü Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 25 (1) , 226-235 . DOI: 10.29249/selcuksbmyd.1076257

STEAM Tutum Ölçeği

Gürliyenkaya-Baş, G. (2020). İlkokul öğrencilerinin STEAM tutumlarının belirlenmesi ( Tez No. 625257) [Doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

STEM Ebeveyn Farkındalık Ölçeği

Ünlü, C. & Şenler, B. (2020). Adaptation of STEM Parent Awareness Scale into Turkish: Validity and reliability study. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 189-198.

STEM Etkinlikleri Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Karakaya, F. & Yılmaz, M. (2022). STEM Etkinlikleri Öz Yeterlik Algı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(2), 610 – 629. DOI:10.37217/tebd.1095954

Stem Kariyer İlgi Ölçeği

Dönmez, İ., ve İdin, Ş. (2019). Stem Kariyer İlgi Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’ nde sunulan bildiri. 25-28 Nisan, Ankara, Türkiye.

STEM Sınıf İçi Uygulama Özyeterlik Algı Ölçeği

Yaman, F. (2020) Öğretmenlerin stem eğitimine yönelik farkındalık,  tutum ve sınıf içi uygulama özyeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 662384) [Doktora tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

STEM Tutum Ölçeği

Yaman, F. (2020) Öğretmenlerin stem eğitimine yönelik farkındalık, tutum ve sınıf içi uygulama özyeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 662384) [Doktora tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Stirling Çocuklar İçin Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği

Akın, A., Yılmaz, S., Özen, Y., Raba, S. ve Özhan, Y. (2016). Stirling Çocuklar İçin Duygusal ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. V. Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, bildiri kitabı içinde (ss. 74-79). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Stratejik Güven Ölçeği

Uçar, M.E. (2010). Üniversite öğrencileri ve üniversiteden mezun olan bireylerin sosyal sermaye düzeylerinin benlik biçimleri ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Stratejik Plan Algı Ölçeği

Aydın, E., Karakulle, İ., & Polat, H. (2022). Stratejik Plan Algı Ölçeği; Ölçek geliştirme çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (72), 172-181. doi: 10.51290/dpusbe.1066532

Stres Belirtileri Ölçeği

Kıral, B. (2008). Orta öğretim okul yöneticilerinin yaşadıkları stres belirtileri düzeyi (Yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Stres Envanteri

Kanık Richter, N. (1998). Erken eğitim down sendromlu bebeği olan annelerin stres ve anne-bebek etkileşim düzeyine etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Stres Verici Durumlar için Başa Çıkma Envanteri- Kısa Form

Boysan, M. (2012). Validity of the Coping Inventory for Stressful Situations-Short Form (CISS-21) in a non-clinical Turkish sample. J Psychiatry Neurol Sci, 25, 101-107.

Strese Bağlı Büyüme Ölçeği

Yazıcı-kabadayı, S. & Öztemel, K. (2022). The Turkish Adaptation of the Stress-Related Growth Scale Short Form: A Validity and Reliability Study . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 12 (64) , 53-67 . DOI: 10.17066/tpdrd.1095997

Stresin Örgütsel Doğurguları Ölçeği

Zoraloğlu, Y. R. (1998). Öğretmenlerin mesleki stres kaynakları ve stresin örgütsel doğurguları (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeği

Ballı, A. İ. K., ve Kılıç, K. C. (2016). Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 273-286.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi