TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Dergiler: HAYEF: Journal of Education

97 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Affedicilik Ölçeği

Sarıçam, H., & Akın, A. (2013). Affedicilik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 37-46.

Aidiyet Hissi Ölçeği

Sevinç Tuhanioğlu, S. ve Gizir, C. A. (2019). Aidiyet Hissi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. HAYEF Journal of Education, 16 (1) , 1-18. https://doi.org/10.26650/hayef.2019.19002

Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği

A.Esra İşmen(2004).Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçek geliştirme çalışması.Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1:207-221

Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği

İşmen, A. E. (2004). Aile içi çocuk istismarı ölçek geliştirme çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 207-221.

Aile Okuryazarlığı Ölçeği

Kılıç, F., Doğan, M. C. ve Özden, B. (2017). Aile Okuryazarlığı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. HAYEF: Journal of Education, 14(2), 203‒219. http://dx.doi.org/10.26650/hayef.2017.14.2.0021

Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği

Gürpınar, B. (2014). Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlanması: Bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 405-412.

Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği (AGUTÖ)

Küçük, S., Yılmaz, R., Baydaş, Ö. ve Göktaş, Y. (2014). Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 383-392.

Barnett Çocuk Sevme Ölçeği

Duyan, V., ve Gelbal, S., (2008). Barnett Çocuk Sevme Ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 33 (148), 40-48.

Başkalarını Affetme Ölçeği ve Kendini Affetme Ölçeği

Havare, A. Ö. ve Gizir, C. A. (2020). Başkalarını Affetme Ölçeği ve Kendini Affetme Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışmaları. HAYEF: Journal of Education, 17(2), 150-175.

Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği

Meral, B & Cavkaytar, A. (2013). Beach Center Aile Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim. 38 (170), 49-60.

Beklenen Güven Ölçeği

Uymaz, A. O., (2021). Beklenen Güven Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Alanya Akademik Bakış, 5(1), Sayfa No.45-58.

Beklenen Güven Ölçeği

Uymaz, A. O. (2021). Beklenen Güven Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Alanya Akademik Bakış, 5(1), 45-58. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.807666

Bilinçli Farkındalık Ölçeği

Özyeşil, Z., Arslan, C., Kesici, Ş. ve Deniz, M. E. (2011). Bilinçli Farkındalık Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(160), 224-235.

Bilişsel Esneklik Ölçeği

Çelikkaleli, Ö. (2014). Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği. Eğitim ve Bilim, 39(176) 339-346.

Bilişüstü Yetiler Envanteri

Aydın, U. ve Ubuz, B. (2010). Bilişüstü Yetiler Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlilik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(157), 30-45.

Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği (BAMÖ)

Aydın, S., Yerdelen, S., Yalmancı, S. G. ve Göksu, V. (2014). Biyoloji Öğrenmeye Yönelik Akademik Motivasyon Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 425-435.

Çalışma Süreci Ölçeği

Önder, İ. ve Beşoluk, Ş.(2010). Düzenlenmiş İki Faktörlü Çalışma Süreci Ölçeği'nin(R-SPQ-2F) Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(57), 55-67.

Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri

Aşkar, P. ve Mazman, S. G. (2013). Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri’nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(168), 168-182.

Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği

Yurdugül, H. ve Sırakaya, D. A. (2013). Çevrimiçi Öğrenme Hazır Bulunuşluluk Ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 391-405

Çok Boyutlu Kimyaya Yönelik Tutum Ölçeği

Berberoğlu, G. (1993). Kimyaya yönelik tutumlara ilişkin çok boyutlu bir ölçeğin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 17(87), 29-36.

Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği

Başbay, A., ve Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması, Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.

Çokkültürlü Yeterlilik Algıları Ölçeği

Başbay, A. ve Kağnıcı, D. Y.(2011). Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.

Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği

Yılmaz, M. B. ve Orhan, F. (2011). Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(159), 69-83.

Derse Katılım Envanteri

Sever, M. (2014). Derse Katılım Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Eğitim VE Bilim, 39(176), 171-182

Dijital Ebeveynlik Öz Yeterlik Ölçeği

Yaman, F., Dönmez, O., Akbulut, Y., Kabakçı Yurdakul, I., Çoklar, A.N., & Güyer, T. (2019). Exploration of parents’ digital parenting efficacy through several demographic variables. Education and Science, 44(199), 149-172. doi:10.15390/EB.2019.7897

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi