TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Alt Boyutlar: Sorumluluk

24 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği

Arslan, H., Dil, K., Çetin, E., ve Yazıcı, S. (2017). Aktif Yurttaşlık Öz-yeterlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2797-2809.

Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği

Kayır, B. ve Özbek, O. (2019). Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3), 134-144. doi: 10.33689/spormetre.601953

Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Üstün, Y. (2013). Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ)

Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., & Karagöz, Y . (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 70-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/60685/855962

Ebeveyn Görüşlerine Göre Öğrenci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Ağlar, C. (2022) Ebeveyn görüşlerine göre öğrenci kişilik özelliklerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 756708) [Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği

Cansoy, R., veTuran, S. (2016). Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39.

Grup Çalışmasına Katkı Ölçeği

Çırak-Kurt, S. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2019). Grup Çalışmasına Katkı Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 27(1),187-198. doi: 10.24106/kefdergi.2457

Güçlendirici Liderlik Ölçeği

Konan, N., ve Çelik, O. T. (2018). Güçlendirici Liderlik Ölçeğinin eğitim örgütleri için Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal. 26(4), 1043-1054.

İnsani Değerler Ölçeği

Dilmaç, B. (2007). Fen lisesi öğrencilerine insani değerler eğitimin verilmesi ve İnsani Değerler Ölçeği ile sınanması. (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Kişisel Erdemler Ölçeği

Demirci, İ. & Ekşi. H. (2018). Keep calm and be happy: A mixed method study from character strengths to well-being. Educational Sciences: Theory & Practice 18(29) 303–354. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.2.0799

Okul Öncesi Değerler Ölçeği

Neslitürk, S. ve Çelikgöz, N. (2015). Okul öncesi değerler ölçeği aile ve öğretmen formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 19-42. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.405

Okul Öncesi Değerler Ölçeği

Neslitürk, S. ve Çeliköz, N. (2015). Okul Öncesi Değerler Ölçeği Aile ve Öğretmen Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(19), 19-42.

On-Maddeli Kişilik Ölçeği

Atak, H. (2013). On-Maddeli Kişilik Ölçeği’nin Türk Kültürü’ne uyarlanması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50, 312-319. doi: 10.4274/npa.y6128

Ortaokul Öğrencileri İçin Değerler Ölçeği

Çetin, D. and Coşkun, M. V. (2017). Validity and reliability study values scale for secondary school students VSS. Educational Process: International Journal, 6(1), 85–95.

Öz-disiplin ölçeği

Şimşir, Z., & Dilmaç, B. (2021). The mediating roles of grit and life satisfaction in the relationship between self-discipline and peace: Development of the self-discipline scale. Curr Psychol. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01515-y

Sağlıklı Yaşam Farkındalığı Ölçeği

Özer, E. ve Yılmaz, N. (2020). Sağlıklı yaşam farkındalığı: Bir ölçek geliştirme çalışması. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 3(1), 47-60. doi: 10.5336/jtracom.2019-72138

Siyasal Rıza Ölçeği

Ceylan, F., İspir, N. ve Özpolat, A. R. (2019). Siyasal Rıza Ölçeği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 605-629.

Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi- Derecelendirme Ölçeği

Tutkun, C., & Dinçer, Ç. (2019). Sosyal beceri geliştirme sistemi-derecelendirme ölçeği (3-5 yaş okul öncesi versiyonu) öğretmen formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(28), 301-323.

Sosyal Bilgiler ile İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Derslerindeki Değerlere İlişkin Ortak Tutum Ölçeği

Kaya, F. (2021). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ile insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi derslerindeki değerlere ilişkin tutumları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türk Milli Eğitim Sisteminde Hesap Verebilirlik Ölçeği

Bülbül, M. (2011). Türk milli eğitim sisteminde hesap verebilirlik (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Türkçe Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği

Bulduk, S., Tosun, H. ve Ardıç, E.(2010). Türkçe Kültürler Arası Duyarlılık Ölçeğinin hemşirelik öğrencilerinde ölçümsel özellikleri. TurkiyeKlinikleriJMedEthics, 19(1), 25-31.

Üniversite Kurumsallaşma ölçeği

Bozbayındır, F. (2014). Türkiye’de yeni kurulan kamu üniversitelerindeki kurumsallaşmanın incelenmesi (Tez No. 357653) [Doktora tezi, Gaziantep Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Üstün Zekalı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Farkındalıkları Ölçeği

Nüket, A., ve Konik, A. K. (2018). Üstün Zekalı Çocukları Olan Ebeveynlerin Farkındalıkları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi. 47(220), 79-104

Vatandaşlık Bilinci Ölçeği

Ünal, F. (2019). Vatandaşlık yaklaşımları, vatandaşlık bilinci karma araştırma örneği. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN 978-605-69916-3-9. doi: 10.14527/9786056991639.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi